Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


3 kommentarer

En snackis…

I Eskilstuna kommun finns en 1000-årig hällristning med fascinerande innehåll, en turistattraktion som ligger i ett naturreservat och nära Sundbyholms slott, ett annat av kommunens turistmål. Sigurdsristningen är ett ställe dit jag har brukat ta långväga gäster på besök. Själv var jag där i höstas på en rundresa längs vikingatida färdvägar.

Så här visas Sigurdsristningen på ett vykort som Svenska Turistföreningen gav ut på 1920-talet. Ristningen berättar om Sigurd Fafnesbane ur Snorres Edda.  Den ligger i ett naturreservat utan större ingrepp än förklarande skyltar.
Efter att i lokaltidningen ha läst om våldsamma nutida händelser som timat där åkte jag dit nu i mars.

Ristningen finns på fotot ovan på den större berghällen längst bort en bit upp från vägen nedanför. I vinter har kassuner staplats upp för att bilda en monumental entrétrappa till området.


En tvåfilig ramp har byggts. Den ena sträckningen är till för rörelsehindrade  och barnvagnar (till vänster), den andra för några andra. Ett stort antal betongplintar har använts till grundläggning. För att förhindra blicken att fastna på betongplintar, spikplåtar och snedsträvor hade en sarg av tryckimpregnerade bräder spikats på rampernas sidor. Men de var borta vid mitt besök, de sägs ska bytas ut mot lärkträ.Räcken har inte kommit på plats, bygget har stoppats.

Denna bild kommer från Eskilstuna Kuriren. Foto: Mikael Andersson. Lokaltidningen har gjort flera reportage om händelserna vid Sigurdsristningen. Insändare har skrivits. Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har enligt tidningen kopplats in angående tillståndsgivningen. Hur handläggning och antikvarisk kontroll gått till känner jag inte till. Anläggningsarbetet har nu tagit time-out. Fyra miljoner räknar kommunen med att rampen har kostat när arbetena är färdiga. Hur kunde det bli så här?

Så här ser skissen som ingick i den dispensansökan som Stadsbyggnadsförvaltningen lämnade till Stadsbyggnadsnämnden. HÄR är ansökan. Ett analys- och teknikkonsultföretag, som bedriver konsultverksamhet inom anläggnings- och byggnadskonstruktion, transport och infrastruktur, miljö och energi har detaljprojekterat.

Jag tänker på hällristningarna i Tanum, Bohuslän, som togs upp på världsarvslistan 1994 och består av flera områden. Ristningen vid Litsleby är anpassad för rullstolsburna och utrustad med en taktil skylt. Så olika kan kulturmiljöer behandlas. Ett erfaret och välrenommerat arkitekt- eller landskapsarkitektkontor med restaurerings- och kulturmiljöinriktning hade väl varit lämpligt att anlita även här. Jag ser med viss bävan fram mot vad slutresultatet blir.


4 kommentarer

Är detta evolution?

Ännu ett exempel på en s k  fastighetsförädling i konungariket Sverige.
Ett flerfamiljshus från folkhemstiden i 1950-talets början håller just nu på att förödas vid Östra torget i den lilla staden. De här bilderna tog jag någon vecka före jul.


Jag hade tidigare sett de där vita A4-arken tejpade på varje fönster och trott att det varit rumsbeskrivningar inför en försiktig ombyggnad. Det är inte ovanligt att göra så. Men så var inte fallet, de fina kopplade träfönstren byts ut mot ”likadana” i plast. Inte är de nya fönstren likadana och inte placeras de indragna i fasadlivet som originalen.
OSB-skivor är skruvade vid trapphusentréerna. Månne vad som ska bli där? Det vill jag nog helst inte se.

Balkongfronter i original med smal sinuskorrugerad stålplåt, och överliggaren består av smäckert fyrkantjärn. Vad händer med balkongerna? Jag befarar det allra värsta. Precis som med fönstren som är utbytta och nya instoppade med fogskum runt om.


Södersågade karmar av kärnvirke bars ut och ersattes av plastfönster med mängder av fogskum. De sattes helt i fasadliv i motsats till originalen som satt indragna i putsfasaden. Ett saneringsföretag håller i ombyggnaden. Fastighetsägaren har inte sökt bygglov för fönsterbytet.

Den här halvan av huset är ännu inte åtgärdad på bilden men nu i januari är alla fönster bytta.

Snöiga plastfönster i mängd.

På min privata fb-sida fick jag igenkännande kommentarer när jag la upp några av bilderna. Bland annat de här:

  • Men – det låter verkligen inte bra! På din bild ser man ju också tydligt hur de smäckra träproportionerna förändras till förfulande oproportionerligt tjocka dimensioner i de nya fönstren. – Tänk, att fastighetsägare aldrig lär sig! Jag skrev nyligen på min tidslinje om hur hållbara bland annat träfönster faktiskt är – i princip outslitliga, med ett minimum av (rätt) underhåll. – Man blir så ledsen varje gång sådan här kapitalförstöring sker…
  • Tyvärr är det så! Och detta hus ser ut att ha kvar sina originalbalkonger med räcke av smide och plåtskärmar. Det handlar inte endast om tilläggsisolering med önskan att undvika underhåll (återkommande ommålning och reparation av skadade delar. Och de flesta ser dessutom inte skillnaderna!
  • Jeg troede, I var klogere i Sverige...

******


Det här fotot är från 2013 då jag var ute för att fotografera ett annat fönsterbyte men inte kunde låta bli att ta några bilder på det då välbevarade funkishuset.

Kolla vilka fina originalbalkonger!

Dörrparti av ek in till trapphusen. Visserligen trist målade men enkelt att återställa. Draghandtag i passande modell finns också att byta tillbaka till.

En snygg skylt från förr.

Östra Torget 1960. Bild från Bygdeband. Flerfamiljshuset med hyresrätter som nu ”saneras” syns till vänster. Rakt fram ses ett hus med tegelfasad, upplåtelseformen är bostadsrätter. År 2013 byttes samtliga fönster där till aluminiumklädda vippfönster.

*

Platsvarumärket för denna kommun är Eskilstuna Evolution. Och Torshälla har en slogan som lyder: SmåstadsEvolution. Undrar vad som menas med detta?  Evolution i bemärkelsen utveckling? I detta ingår alltså så här grova saneringar och vandaliseringar… Det finns bättre sätt att göra en plats attraktiv.

Idag när detta skrivs är fasaderna täckta med ställningar. Och ännu ett företag har satt upp sin skylt.
Ett företag från kommunen som säger sig vara ”en komplett samarbetspartner för dina utvändiga fasadarbeten, balkongarbeten/inglasningar, takarbeten, isoleringar, fönsterbyten, PCB-saneringar och plattsättningar” tar hand om resten av ”saneringen”.

Misab – Mellansvensk industrisanering AB, Tyrfors bygg, Front RK AB.


2 kommentarer

Vinter

Vila, vila, vita snö,
kall över berg och slätter!
Skyddande gömmer du vårens frö,
själv skall i värme och sol du dö.
Vila, vila, vita snö,
skimra i vinternätter.

Carl L. Östergren (1842-1881)

Snön jämres unner laddsûlen.
Tri å trätti grader
mitt på dan.
Som en sågfil däri bröste
når man dra andan.
Mörkre legg å lura
som en storen svartkatte
baka Tuägga.
Int en fågel.
Int ett häraspår.
Sola stryk lågt över Orrmyra,
rö som ett fröddöre.

Birger Norman (1914-1995)