OM GÅRDEN

Den här bloggen, de här anteckningarna, som påbörjades i november 2008, kommer troligen att handla en del om byggnadsvård och dess våndor, vedermödor och glädjeämnen men utvikningar från detta lär bli många. Hus tar tid och det finns så många andra härligheter som händer på en gård.

Mitt Universum är en liten, rätt välbevarad f.d. bondgård på Svealands landsbygd med många byggnader. Gårdens hus har kommit till mellan 1905 och 1920. Förutom bostadshus finns här lagård, höskulle, loge, utedass, hönshus/grishus, sädesmagasin med matkällare under, tvättstuga och drängkammare. Dessutom ett traktorgarage från 1950-talet byggt för en Victor som inte finns längre.

I mitt Universum är kulturhistoria, med allt vad det innebär, en viktig ledstjärna. Att jag skriver här är till stor del för att få på pränt och samla ihop vad jag kommit fram till under åren jag bott här och nyfiket undersökt det som var.

Själv lever jag nu, blickar bakåt, tänker framåt…

tomt_2014

Bostadshuset

har fyrdelad planlösning som blev vanlig omkring förra sekelskiftet. Yttermåtten är 8 x 8,5 meter. De fyra delarna är lika stora: kök, kammare, sal och den sista sista fjärdedelen farstun som rymmer trappa till övervåningen, mur för bakugn och skafferi.

Bottenvåning

planerweb

På bottenvåningen har tidigare ingrepp skett. På 1970- eller 80-talet stängdes ena dörren mellan sal och farstu till – i det utrymme som numera är wc/dusch. Där var ursprungligen ett skafferi, mot yttervägg förstås, med fönster, där duschen är markerad på skissen. Mrs Universum har dock aldrig sett detta, då jag kom in i bilden hade  wc inne i huset påbörjats just där. Jag har alltså aldrig kunnat springa runt, runt kring murstocken på bottenvåningen. Dörrbladet är ställt på logen och karmen sitter kvar i väggen. Föredömligt uttänkt  – om nu dörren absolut ska byggas för. (Men det bör antecknas var dörrbladet finns i huspärmen, för att det inte ska falla i glömska.)

Utöver denna åtgärd, som ganska radikalt ändrade rörelsemönstret i nedervåningen, har köksinredningen förändrats och kompletterats. Här i vårt Universum bodde vi in oss i åtta år innan vi kom till skott med köket. Väl genomtänkt om man så säger!

Övervåning

På övervåningen, som inreddes 1924 då de vuxna barnen övertog gården och de gamla föräldrarna drog sig tillbaka,  finns farstu, ett kök utan tappställe, kattvindar som man här kallar vindskontor och ett rum. Innan ombyggnaden, då en frontespis byggdes mot nordväst, gick kattvinden i väster längs hela långsidan. 1924 byttes tvåluftsfönstret i det blivande köket ut mot ett treluftsfönster med nio glasrutor. På så sätt fick man in mera dagsljus.

Det som hänt på övervåningen rent planmässigt sen dess är, att en vägg byggts i östra vindskontoret för att skapa en klädkammare vilket jag var med om att besluta. Väggen har byggts tvärs över plankgolvet där en stor mörk ring finns synlig på de såpskurade tiljorna. Där stod på 1900-talets början det enorma laggkärlet med salt. Det finns nu på tvättstugevinden – utan salt.

Dörrar och fönster är de som ursprungligen sattes på plats i huset. Ändå skiljer sig dörrarna åt. Intressant byggnadsarkeologi! Det finns två typer av spegelindelning på dörrarna i bottenvåningen. Och naturligtvis är snickerierna på övervåningen lite annorlunda än de nertill. Det skiljer drygt 15 år mellan dem och dörr- och fönsterfoder och socklar är ju tidsmarkörer.

Husets stomme består av restimmer, stående timmer, tätat med vitmossa. Att åtminstone en del stockar är återanvända har vi kunnat se. I skogsfattiga trakter som Mälardalen försvann liggtimringstekniken tidigt, recykling blev en lösning. Övervåningen är byggd av regelkonstruktion med sågspånsfyllning,  plankväggar i rummet från 1924.

nail

Något som hänt är provtryckning av skorstenspipor, tätning genom säckdragning och rördragning, ny skorsten ovan nock, nytt tegeltak, nya papptak, borttagning av fasadplåt,  norrfasaden har panelats om men på de andra behåller vi den gamla liggande enkelfassponten, alla fasader är utan tilläggsisolering, landskapsvårdsåtgärder genomförs årligen, hönshuset har byggts om till ateljé. En ny träbyggnad, annexet, har uppstått på platsen för 70-talets plåtgarage. I det nya annexet, vars grund är platta på mark, är interiören inte alls tidigt 1900-tal som i bostadshuset. Där var jag friare och annexet fick interiört en mer funktionalistisk stil. Men exteriört smälter annexet in med gårdens övriga byggnader. En giardino segredo är anlagd, en liten innesluten perennträdgård, varifrån omvärldens rådjur är utestängda. Tvättstugan har fått nya ytskikt och blivit funktionellare genom att den gamla diskbänken från köket har blivit tvättbänk.

nail De större arbetena är utförda. Nu återstår endast ständigt rullande underhållsarbeten. Farstukvisten är till stor del åtgärdad, den ska dock få en ny väggfast sittbänk. Tidigare bänk av impregnerade bräder från 70-talet har rivits.