Mitt Universum

Om byggnadsvård med kulturhistoria.

KONTAKT

Nå´n slags programförklaring

MrsUniversum betraktar sej som byggnadsvårdare. För dig som hittar hit kan Universumet vara något att jämföra med, att ta till sig eller förkasta.

Med att vara byggnadsvårdare menar jag att man anpassar sej till den byggnad man köper, bor i, lever sitt liv i. Jag finns här på husets villkor. Huset ska fortsätta att finnas sen jag flyttat härifrån. Men tro inte att MrsUniversum fastnat i 1910-talet bara för att jag bor på en bondgård från den tiden. Jag känner mej friare än så…

Jag inte vill göra huset ännu äldre än vad det är eller varit, vill inte bygga om det till ett hus helt av dagens modetrend. Öppna planlösningar är t.ex. mycket svårt att få till i äldre timrade hus – det blir lätt motorsågsmassaker. Även stommen är viktig att bevara. Ett timmerhus med ett stödjande stålskelett är väl inget att sträva efter? Äldre konstruktioner och material är ofta hållbara både statiskt och miljömässigt.

Mitt Universum har många uthus. Man kan bo på en liten f.d. bondgård utan att ändra gårdens hus alltför mycket med tillbyggnader eller rivningar. Man måste ju inte ha tvättstugan i bostadshuset. Gästrummet kan lika väl ligga i ett uthus. Det är bekvämt både för mej och för gästerna att ha avskildhet. Har man tonåringar kan det vara en kick att få bo i ett eget hus men ändå nära föräldrarna – ett första tryggt steg mot självständighet. Kanske ska man ha tv:n i ett uthus för att tvingas göra ett riktigt aktivt val då man vill titta.

Genom att byggnadsvården får ta tid, har min kunskap om husen ökat och de första planerna har ibland skrinlagts och mer passande lösningar har genomförts. Det har gagnat både hus och människor. I den här livsstilen ingår att göra så mycket som möjligt själva men man måste inse att duktiga hantverkare i vissa moment är ett måste att ta hjälp av.

Folklivsforskning, kulturhistoria, landskapsvård och modern formgivning intresserar mig också. Stina heter jag.

Kan nås via adressen mrsuniversum(at)gmail.com

Solrosmännskan

”Goethe säger att den som lever i ett perspektiv
på mindre än tvåtusen år lever ur hand i mun.
Jag hade kanske utsträckt det till sextusen år.
I bägge riktningar, naturligtvis.”

Per Helge

…………………………………………………………………………………………………………………….