Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


6 kommentarer

SkrapjärnDen här lilla detaljen har fått diskussionerna att gå höga här i Universumet – ett skrapjärn ingjutet i betongtrappan som kom till när farstukvisten/verandan byggdes, troligen på 1920-talet. Ett skrapjärn är ett måste då man har lerjord runt om sig, lera som lätt fastnar under sulorna. Det här järnet fyller fortfarande sin funktion mycket bra. Förr i tiden gick man in utan att ta av sig skorna men jag gissar att de leriga stövlarna lämnades utanför. En stövelknekt finns på verandan.

Vi vill ha kvar skrapjärnet men göra något åt betongplattan som är sprucken på övre avsatsen. En trätrappa har varit alternativ men det har släppts. Skrapjärnet fällde avgörandet :-) Tids nog har vi en genomförd lösning på problemet.


4 kommentarer

Är detta evolution?

Ännu ett exempel på en s k  fastighetsförädling i konungariket Sverige.
Ett flerfamiljshus från folkhemstiden i 1950-talets början håller just nu på att förödas vid Östra torget i den lilla staden. De här bilderna tog jag någon vecka före jul.


Jag hade tidigare sett de där vita A4-arken tejpade på varje fönster och trott att det varit rumsbeskrivningar inför en försiktig ombyggnad. Det är inte ovanligt att göra så. Men så var inte fallet, de fina kopplade träfönstren byts ut mot ”likadana” i plast. Inte är de nya fönstren likadana och inte placeras de indragna i fasadlivet som originalen.
OSB-skivor är skruvade vid trapphusentréerna. Månne vad som ska bli där? Det vill jag nog helst inte se.

Balkongfronter i original med smal sinuskorrugerad stålplåt, och överliggaren består av smäckert fyrkantjärn. Vad händer med balkongerna? Jag befarar det allra värsta. Precis som med fönstren som är utbytta och nya instoppade med fogskum runt om.


Södersågade karmar av kärnvirke bars ut och ersattes av plastfönster med mängder av fogskum. De sattes helt i fasadliv i motsats till originalen som satt indragna i putsfasaden. Ett saneringsföretag håller i ombyggnaden. Fastighetsägaren har inte sökt bygglov för fönsterbytet.

Den här halvan av huset är ännu inte åtgärdad på bilden men nu i januari är alla fönster bytta.

Snöiga plastfönster i mängd.

På min privata fb-sida fick jag igenkännande kommentarer när jag la upp några av bilderna. Bland annat de här:

  • Men – det låter verkligen inte bra! På din bild ser man ju också tydligt hur de smäckra träproportionerna förändras till förfulande oproportionerligt tjocka dimensioner i de nya fönstren. – Tänk, att fastighetsägare aldrig lär sig! Jag skrev nyligen på min tidslinje om hur hållbara bland annat träfönster faktiskt är – i princip outslitliga, med ett minimum av (rätt) underhåll. – Man blir så ledsen varje gång sådan här kapitalförstöring sker…
  • Tyvärr är det så! Och detta hus ser ut att ha kvar sina originalbalkonger med räcke av smide och plåtskärmar. Det handlar inte endast om tilläggsisolering med önskan att undvika underhåll (återkommande ommålning och reparation av skadade delar. Och de flesta ser dessutom inte skillnaderna!
  • Jeg troede, I var klogere i Sverige...

******


Det här fotot är från 2013 då jag var ute för att fotografera ett annat fönsterbyte men inte kunde låta bli att ta några bilder på det då välbevarade funkishuset.

Kolla vilka fina originalbalkonger!

Dörrparti av ek in till trapphusen. Visserligen trist målade men enkelt att återställa. Draghandtag i passande modell finns också att byta tillbaka till.

En snygg skylt från förr.

Östra Torget 1960. Bild från Bygdeband. Flerfamiljshuset med hyresrätter som nu ”saneras” syns till vänster. Rakt fram ses ett hus med tegelfasad, upplåtelseformen är bostadsrätter. År 2013 byttes samtliga fönster där till aluminiumklädda vippfönster.

*

Platsvarumärket för denna kommun är Eskilstuna Evolution. Och Torshälla har en slogan som lyder: SmåstadsEvolution. Undrar vad som menas med detta?  Evolution i bemärkelsen utveckling? I detta ingår alltså så här grova saneringar och vandaliseringar… Det finns bättre sätt att göra en plats attraktiv.

Idag när detta skrivs är fasaderna täckta med ställningar. Och ännu ett företag har satt upp sin skylt.
Ett företag från kommunen som säger sig vara ”en komplett samarbetspartner för dina utvändiga fasadarbeten, balkongarbeten/inglasningar, takarbeten, isoleringar, fönsterbyten, PCB-saneringar och plattsättningar” tar hand om resten av ”saneringen”.

Misab – Mellansvensk industrisanering AB, Tyrfors bygg, Front RK AB.


Lämna en kommentar

Julpyssel


Ett utvikningskort som bildar tät skog med röd himlapäll och en lysande stjärna därpå. Ett julkort som blivit till julpynt att plockas fram år efter år.

En annan sak som ibland åker fram under julledigheten är de samlade äldre dokumenten som är sparade och ger en insikt i forna dagars liv. Bouppteckningar, köpekontrakt, gravbrev, inbjudningskort till begravningar, bröllop, dop… Dokument som inte är värdefulla annat än för en släktforskare eller en kulturhistoriskt intresserad person. Det är nödvändigt med flera dagars ledighet i rad för att hinna komma in i forskningen.


1 kommentar

Tjärade ytor

Härom veckan visades något som jag tyckte var märkligt i ett av programmen i serien ”Det sitter i väggarna”. Porten till en äldre timrad tionde-lada skulle tjäras. Jamen, det är ju inte alls märkligt i sig. Men byggnadsantikvarien började med att skrapa bort de lager med tjära som var påstruken sedan länge. Jag antar att det var trätjära, något annat nämndes inte. Därefter penslades ny tjära på.

Min uppfattning är att trätjärade ytor skyddar underliggande trä allt bättre och bättre ju tjockare lager tjära som kommer därpå. Skrapa behöver man göra först om t ex stenkolstjära använts, eller för den delen svart målarfärg. Stenkolstjära kan göra att träet under kan rötskadas. Men att detta skulle vara anledningen till skrapningen sades inget om, så därför blev förvåningen stor över bortskrapningen.

Här ger tjäran bra skydd, ett tjockt och många lager på en klockstapel. Droppbildningar är inget problem utan snarare ett bra skydd då det gäller trätjära på träytor. Skrapning undanbedes.

Tjärad kyrkport. Längst till höger syns det att det är tjärat i många lager.De tre nedersta bilderna är från de egna portarna. Här på gården finns fyra som jag brukar tjärstryka. Jag önskar mig ett tjockt skyddande skikt med tiden. Tjärningen genomförs en varm sommardag men helst inte med direkt solsken på portarna, för då flyter tjäran lättare neråt och bort. Burken med trätjära låter jag dock stå en tid innan direkt i solgasset för uppvärmning.


1 kommentar

Autenticitet

I år har jag besökt många skyddade kulturmiljöer där samhällets minsta en gång bodde. Det är inspirerande och jag är glad över att miljöerna finns kvar, kanske särskilt om de finns kvar på den plats de uppfördes. Det är sådan här platser som så ofta jämnats med marken för att glömma den enkelhet och social utsatthet som fanns.
Byggtekniker och material av väldigt skilda slag går att studera, traditionella planlösningar och gårdsuppbyggnader, vattenförsörjning och brandskydd, ”glömda” hantverk, redskap och verktyg. Det är väldigt underbart faktiskt.