Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


3 kommentarer

Om kunskap

Sokrates besökte oraklet i Delfi och fick där veta att han var den visaste mannen. Det trodde han inte på och pratade därför med andra som ansågs visa. Han förstod snart att de ansåg sig ha kunskap om saker de inte visste något om, och det gick det upp för honom att han faktiskt var visast eftersom han inget visste. Klokast är den som inser vad det är han inte har kunskap om.

”Menniska känn dig sjelf”

.
.