Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


8 kommentarer

Herrnhutistisk arkitektur

Den danska herrnhutismens centrum är den strikt planlagda 1700-talsstaden Christiansfeld på syd-Jylland. Att komma dit var en mycket stor upplevelse som jag inte alls var förberedd på. MrsUniversum blev mycket tagen av det hon såg.

Jag är sedan länge, liksom många andra arkitekter, mycket förtjust i shakersektens arkitektur och inredningar i USA, en träbyggnadstradition. Nu har jag sett en skandinavisk arkitektur med samma känsla – den herrnhutistiska rörelsens ideal med konstruktioner murade av tegel. Christiansfeld är fullt av gula tegelfasader.

De flesta fotografierna blev ”skit”. De enda som blev någorlunda var trappbilder som jag tog i  ”Systrarna hus”/ ”Søstrehuset”,  som tömts inför kommande restaurering. En sådan skönhet med patina:

Om herrnhutismen kan man läsa något mera här. Att beskriva denna kristna rörelse här tar det hela för långt men greve Zinzendorf i Sachsen blev 1722 deras beskyddare och därifrån utvandrade man senare till många länder. Arkitekturen följer den mall som man återfinner i danska Christiansfeld. Brödramenigheten är en annan benämning för herrnhutarnas församling.

Det här är en bild av kyrkorummet, långsträckt på tvären tvärt de kyrkor jag är van vid. En stillsam upplevelse, få men sparsmakade möbler och ljuskronor med stearinljus. Jag blev helt betagen av skönheten, äktheten och lugnet här. Fotot är taget av Jørgen Toft Jessen och skannat ur boken Christiansfeld. Livet og husene. Observera rummets spännvidd, inte en pelare så långt ögat når. Att komma upp på vinden och se den upphängda träkonstruktionen är en upplevelse för sig.

En av mina favoritmålare, dansken Vilhelm Hammershøi, fångar samma känsla i sina målningar av med avskalade interiörer som ges liv av ljusinfall. Se bara de två målningarna här nedanför:

Vilhelm Hammershøi (1864-1916), Interior in Strandgade, Sunlight on the Floor, 1901. KMS3696 (länkad bild)

Dust motes dancing in the sunbeams (1900) by Vilhelm Hammershøi (länkad bild)

Danmark äger!

.