Press

I senaste numret av Gård & Torp (nr 4/2016) argumenteras i en artikel mot byte av gamla träfönster. Artikeln ”Är fönsterbyte lönsamt?” är bra, argumenten är hållbara. En jämförelse mellan priser på fönster från tre stora fönstertillverkare görs och visar att fönsterbyte inte är ekonomiskt försvarbart.

Gård & Torp ingår sedan några år i Bonnier Tidskrifter. Idag är upplagan 23 000. När tidskriften startade 2003 ingick den i Antikbörsens Förlag AB. Jag minns fortfarande det första lösnumret jag köpte på Sth C inför en tågresa, det var just 2003. Vilken fantastisk tidskrift jag tyckte det var! Åren gick och 2012 köptes förlaget och därmed Gård & Torp upp av Bonnier Tidskrifter vilket resulterat i att den har blivit mer marknadsanpassad i mina ögon.

GÅRD & TORP
Upplaga: 23.500 (TS)
Räckvidd: 73.000 (Orvesto)
Utkommer: 11 nr/år
Grundad: 2003
Snittålder: 51 år
Kön: 59 % kvinnor, 41 % män
Hushållsinkomst: 572.500 kr/år

Samma dag som ”tidningen för oss som älskar gamla hus ” damp ner i postlådan kom även Vi i Villa (4/2016). Annonstidningen delas ut gratis i postlådorna 10 gånger per år till Sveriges villaägare och upplagan är drygt 2 150 000 exemplar. Cirka 2 miljoner hushåll nås ! Den annonstidningen ges ut av Bonnier Publications (med webadresssen http://viivilla.com/) alltså av samma mediekoncern som Gård & Torp!
viivilla2
Denna gratistidning uppmuntrar till fönsterbyten och lever på annonsintäkter. Det som marknadsförs är nyproducerade vridfönster, plastfönster, träfönster, aluminiumklädda fönster, ”kulturfönster” – you name it. Här har byggnadsvården flera gånger försökt få in en fot genom att någon från Byggnadsvårdsföreningen funnits med i Expertpanelen och svarat på frågor från läsarna. Det har inte fungerat någon länge tid. Det går emot Vi i Villas grundprincip som är att byta till nytt, annonsörerna vill sälja.
viivilla1
viivilla3
”Med sina 1,9 miljoner läsare är Vi Villa Sveriges mest lästa tidning och når alla villa- och radhusägare i Sverige. 47 procent av Vi i Villas läsare är män och 53 procent är kvinnor.” (Bilderna ur Vi i Villa är från ett tidigare nummer.) Jag läser på nätet: ”Bonnier Publications huvudverksamhet är utgivning av tidskrifter i de nordiska länderna. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn och Bonnier Publications ingår i den svenska Bonnier-koncernen som gruppens tredje största företag med avseende på vinst, efter MTV3 i Finland och TV4 i Sverige.”

Bonnier Tidskrifter trycker artiklar om bevarande av gamla fönster (G&T) och man delar gratis ut tidningar med artiklar och annonser från fönstertillverkare som manar till fönsterbyte (Vi i Villa). Vågar jag påpeka dubbelmoralen i det hela?

Det är nedslående att utvecklingen och kunskapen om gammalt gediget fönstersnickeri inte kommit längre. Redan på 1970-talets slut läste jag en skrift som heter ”Träfönster i gamla hus” av Rolf Sixtensson (ISBN 91-540-2818-3) med utgivningsår 1978. I den lilla skriften på 37 sidor pläderar författaren för bevarande av äldre träfönster efter att vetenskapligt gått till väga med intervjuer och laboratorietester av ett upprustat träfönster på Tekniska Högskolan i Lund. Slutligen diskuteras i skriften vad som kan göras för att bättre bevara träfönster  gamla hus och eventuella förbättringsåtgärder. Den där skriften har funnits i min bokhylla i alla år efter det att jag beställde den i samband med mitt examensarbete. Visst är det skrämmande att inse att vi inte kommit längre på de nästan 40 år som gått sedan den gavs ut? Bygghandeln och media har näst intill obegränsade medel för att marknadsföra nya fönster till konsumenterna.
byte av fönster till vad
Hur ofta har vi t ex inte sett denne ”handy man” i annonser i Vi i  Villa och annorstädes, som hävdar att han ska ge oss ett tryggare fönsterbyte. Vi får 10 års garanti både på produkterna och monteringen, det är bara att boka ett kostnadsfritt hembesök redan idag. Företaget är bolag inom den börsnoterade koncern som är Europas största tillverkare av fönster och dörrar. ”Genom att utgå från konsumenternas behov ökar vi människors välbefinnande” påstår företaget. Jo jag tackar jag.

Är man insatt och har kunskap och van vid att tolka och förstå innebörden av den reklam och marknadsföring vi utsätts för, om vi förstår bakgrunden till olika texter, är vi också mycket svårare att dupera och manipulera. Att äga kunskap är alltså ett väldigt starkt demokratiskt medel. Men kunskap kommer inte flygande till en, den måste man söka upp själv.

Troligen får Bonniers, genom sina båda tidskrifter, fler hushåll att byta till nya fönster än att behålla de gamla. Tyvärr.

Så här skrev jag om Vi i Villa för sju år sen.