Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


3 kommentarer

Harklöver

I närhetens dikesren växer det här vackra gräset. Det är mjuka, ulliga, graciösa, gråvita tofsar av harköver, hartass, harsvans – kärt barn har många namn. På latin heter det Trifolium arvense L.

De får stå och liva upp tillvaron när mina odlade blommor tar slut. Just här i ett krönt litermått från gården.

”Fältklövern kan väl icke räknas bland prydnadsväxterna, men dess fina och greniga stjelkar, små och stundom helt röda blad och köttröda, ludna blomax gifva den dock en viss täckhet. För de sistnämnde får växten icke sällan heta Harväpling, Harklöver, Hartassar…”

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)