Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


Lämna en kommentar

Gångbrädor

Brädorna som använts sedan 00-talets början byttes ut i augusti. De var inte tryckimpregnerade men höll ändå länge nog där de legat direkt mot lerjorden. Självklart är inte heller de nya tryckimpregnerade.

Jag föredrar en enkel lösning mellan uthusen, något som kan upplevas hemmahörande på en bondgård. Två brädor bildar en gång. En sådan gång krävs under tidigvår och senhöst då marken blir lerig men brädorna ligger kvar året om. Betongplattor hör inte hemma som plattgång just här och till exempel kalksten eller skiffer blir för ”fint”, för mycket villatomt. Här vill jag nogsamt behålla upplevelsen av enkel bondgård.

Utanför ateljén löper på entrésidan en ”brygga” av trä med bredden 70 cm. Mitt för dörren ligger de utflyttade och ursprungliga naturstenarna som bildar entrétrappa. Vid dörren finns en lodrät stör istället för räcke att hålla sig i för den som så behöver.

Jag tycker mycket om trä som gångar på tomter, i trädgårdar, i offentliga miljöer och har skrivit om det tidigare på bloggen:


Lämna en kommentar

Gångbart

entre2

I gattet mellan ladugården och sädesmagasinet står ateljén. En rönn har planterat sig där invid en stor sten. Någon har för länge sedan försökt ta väck den men istället kom den igen med flera stammar. Själv gillar jag den – särskilt när det ljusgröna bladverket slår ut och senare då bären lyser röda.

entre1

Den gamla entrétrappan av naturstenar finns kvar. Den största stenen i mitten är högst och kantigt rund med ett antal stenar i ring runt om. Vi flyttade ut stenarna 70 cm då huset byggdes om och det bara för att golvnivån därinne blev högre än tidigare då betonggolvet som fanns där byttes till ett isolerat trägolv. Trägolvet ligger på träbjälkar med isolering i trossbottnen. Det nya golvet kom ett steg högre vilket vi löste med en ”brygga” av lärkträ längs husets entrésida. Därför utflyttning av entréstenarna. Bryggan är 70 cm bred och där har sitter vi ibland och fikar på helgerna. Fast nu när den inhägnade perennträdgården är klar, blir nog den givna platsen där om vi vill ha sol. Det är underbart att ha så många fikaplatser som vi har att välja mellan beroende på väder och vind!

gång av brädor

Senare blev två brädor en gång att använda då gräsytan blir lite lerig ett par gånger per år. Svårare än så behöver det inte vara! Det är ett gammalt sätt att ta sig fram torrskodd över gårdstun i vårt skogrika land. Jag är mån om att bevara det äldre sättet framför att lägga ut stenar eller plattor just här. Brädorna har drygt 10 år på nacken och byts lätt då de är helt slut.

.


Lämna en kommentar

Halksäker träramp

Det här tycker jag är en bra lösning om man vill ha en ramp istället för trappsteg som tar upp höjdskillnader utomhus. En träramp med bräder och ribbor.

Ribborna sticker upp ca 5 mm ovanför brädornas plan och gör att man får grepp med foten, man halkar inte trots att det är trä och trots att det lutar. Just den här rampen finns vid restaurang Tre Byttor på Holmberget i min lilla stad.

Jag är riktigt betuttad på trägång, träspång, träramp och skrev tidigare om gångar av trä.  Så fina, så enkla!

.

.