Nytänk


Detta tycker jag mycket om. Traditionellt i form och material men mycket nytänk och nyskapande lösningar. Byggnadsvården kan ibland kännas lite för statisk, då är det härligt att inspireras av något annat – som detta norska fritidshus som står på samma plats som ett tidigare båthus med samma volym. Synbarligen enkelt.


Kolla in mera här:  http://www.tyinarchitects.com/projects/naust-paa-aure/
Där finns även ritningar.

.

Cirkelsågat

Väggar och tak inne i arbetshuset består av cirkelsågad furupanel som sågats på sågen i den lilla stan. Jag la in en beställning och innan bräderna sågades ringde sågverkaren och ville att jag skulle komma och bedöma ytan och synligheten av sågtänderna. MrsUniversum ville ha samma struktur som den gamla brädpanelen och hade med en referensbräda. Arne, som han heter, skränkte några av sågtänderna, förstörde alltså den fina inställningen på klingan, för att jag skulle få tydliga märken av den!!! Snacka om serviceanda… Idag kan man såga så fint att det nästan ser hyvlat ut. Det var väldigt intressant att klättra upp och vara med då bräderna sågades till på den STORA sågen. Bräderna är av tre olika bredder och de är inte spontade. Gliporna mellan dem blir olikbreda.

Stjärnskugga i december på cirkelsågade bräder där klingans tänder har gjort önskade märken.

Allt målades med två strykningar kritvit limfärg förutom högväggen som blev faluröd för att rummet ska bli lite intressant och även upplevas varmt på vintern. Dessutom övergick huset från att vara rött på utsidan till att bli Falusvart och MrsUniversum önskade att husets faluröda tradition skulle finnas kvar någonstans.

Från omkring 1924, då uthuset byggdes, har det varit helt vitmålat invändigt. Fram till 2000-talets början fanns ett innertak 2 meter över golv. Då innertaket revs hittade vi tidningar från 1924 under sågspånen. Detta, och en köpehanding av mark intill uthuset, gör att vi sätter tillkomsten till 1924-25.

Tidningarna har vi sparat, förutom en som vi byggde in  i bjälklaget. Där  la vi även saker och information från vår tid. De som river huset en gång i tiden, ska få information om oss: en Dagens Nyheter där galna-ko-sjukan behandlas, information om vilka vi är och vad huset användes till ursprungligen – med fotografier av hur det såg ut invändigt innan vi körde igång.

Och under tröskeln la vi en guldtia… Traditionsrikt som attan med mynt under tröskeln!

Gårdstunet litegrann från ovan

Jag har funderat en del på vad ett gårdstun egentligen består av. Nationalencyklopedin säger: ” tun, äldre benämning på gårdsplan eller en inhägnad gräsvall, särskilt om en gräsbevuxen plats kring en bondgård ”.

Jag är uppväxt med det jag anser vara ett gårdstun. En plan, öppen gräsyta där djur, människor, kärror, cyklar, bilar samsades. Växterna som fanns där var de som av många betraktas som ogräs. De var tramptåliga och klarade torka bra. Jag minns groblad, gatkamomill som luktade så gott när man gick på dem, backskärvfrö, kråkklöver, syror och grässorter som jag inte kan namnet på.

Det tun jag växte upp med slogs med lie 1-2 gånger per sommar, senare med gräsklippare. Gräset hade bara chans att växa sig högt på kanterna, mot häcken som skilde tunet från trädgården.

Här i mitt Universum har vi inte ett gårdstun med gräsvall i NE:s mening, vi har en gårdsplan. Men jag tycker ordet gårdstun är så vackert att ibland säger jag det.

Den här bilden tog MrsUniversum för tre år sen då skorstenen höll på att muras om, så den är inte dagsfärsk utan tre år gammal – från den 4 juni 2006. Det är inte varje år jag stegar upp på taket för att fota.

Så annorlunda det är att se gårdsplanen litegrann från ovan. Så lummigt det är. Rönnen blommar, den hamlade almen har ostyrigt rund kalufs, de gamla ekarna finns där som vanligt, cyklarna är utflyttade därför att magasinet städas. Grusvägen leder till eller från gårdsplanen, grusgången leder härifrån och mot bostadshuset. Uthusen inramar planen. Mälardalen är herrgårdarnas region – även den enklaste bondgård tog efter med flyglar symmetriskt placerade i förhållande till mangårdsbyggnaden.

Där fruktträden står har vi en klippt gräsmatta, andra delar åter har ängsmark med gräs som slås med lie. Mossor i gräset bekymrar inte MrsUniversum. Vissa år finns mattor av gatkamomill bakom logen – en av MrsUniversums favoriter. Vacker, mjuk mattbildare, kul till formen och mycket godluktande. Vi låter de små bestånden av brännässlor finnas kvar – det har ju dock varit bondgård här och de växer på kväverika platser, t. ex. där gödselstacken fanns. Jag skulle kunna skriva mycket om örterna på gården. Just nu blommar tjärblomster i mängd uppe på ekbacken, innan dess gullvivor, svalört och ögontröst. Hundkäxen är vackerblommande just nu, men dem håller MrsUniversum efter innan de fröar av sig..

Finns det gårdstun idag? En villatomt är inte ett gårdstun. På landsbygden tycker jag att gårdstun är vackrare än strikta gräsmattor. Ibland känner jag mig ensam i min uppfattning…