Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


Lämna en kommentar

Gångbart

entre2

I gattet mellan ladugården och sädesmagasinet står ateljén. En rönn har planterat sig där invid en stor sten. Någon har för länge sedan försökt ta väck den men istället kom den igen med flera stammar. Själv gillar jag den – särskilt när det ljusgröna bladverket slår ut och senare då bären lyser röda.

entre1

Den gamla entrétrappan av naturstenar finns kvar. Den största stenen i mitten är högst och kantigt rund med ett antal stenar i ring runt om. Vi flyttade ut stenarna 70 cm då huset byggdes om och det bara för att golvnivån därinne blev högre än tidigare då betonggolvet som fanns där byttes till ett isolerat trägolv. Trägolvet ligger på träbjälkar med isolering i trossbottnen. Det nya golvet kom ett steg högre vilket vi löste med en ”brygga” av lärkträ längs husets entrésida. Därför utflyttning av entréstenarna. Bryggan är 70 cm bred och där har sitter vi ibland och fikar på helgerna. Fast nu när den inhägnade perennträdgården är klar, blir nog den givna platsen där om vi vill ha sol. Det är underbart att ha så många fikaplatser som vi har att välja mellan beroende på väder och vind!

gång av brädor

Senare blev två brädor en gång att använda då gräsytan blir lite lerig ett par gånger per år. Svårare än så behöver det inte vara! Det är ett gammalt sätt att ta sig fram torrskodd över gårdstun i vårt skogrika land. Jag är mån om att bevara det äldre sättet framför att lägga ut stenar eller plattor just här. Brädorna har drygt 10 år på nacken och byts lätt då de är helt slut.

.


4 kommentarer

Gå på trä

Jag är mycket förtjust i trädgårdsgångar av trä. De smälter fint in i gräset, känns lena och sköna att gå på även barfota. Det räcker med en planka eller två brädor bredvid varandra för att effekten ska uppnås. Rent historiskt har man använt trägångar på gårdstunen där man velat gå torrskodd året om. Kanske är det därför jag gillar det så mycket… och har en gång av två bräder in till min ateljé, gårdens före detta hönshus. Går man direkt på gräset kan det bli rätt lerigt på senhösten och tidig vår.

Här är det lite mer elegant med bräder på diagonalen spikade i underliggande reglar. Javisst – allt detta ruttnar men materialet är billigt och ganska många år håller de allt…

Det här är en gång som gör att detta lilla café i sörmländska Björndammen även är anpassat för människor med nedsatt rörelseförmåga. Snyggt och bra va?

Här en gammal och vinklad gång på en naturtomt med sandjord och tallar. Sandjorden gör att vattnet dräneras bort och gången håller väldigt länge.

Och en brädgång ner till sandstranden. En solig sommardag blir det så hett i sanden att man bränner sig om man går barfota. Jo, jag har börjat samla lite bilder på brädgångar som ni märker, eftersom jag tycker så bra om de flesta. Men, som sagt, två enkla plankor invid varandra i gräsmattan går minst lika bra – snyggt och praktiskt.


Lämna en kommentar

Gå på plankan

Bräder istället för betongplattor eller sten är ett mycket gammalt sätt att ordna en gång här i träriket Sverige, åtminstone i norra delen varifrån jag sett gamla fotografier med gångplankor. Trä hade man god tillgång till själv som skogsägare. Här i Universumet har vi tagit fasta på detta på ett ställe – in mot före detta hönshuset ligger två parallella bräder som gång (högra bilden). Det fungerar bra, passar in på bondgården. De behövs höst, vinter och vår eftersom det blir lerigt här om man går ofta på samma yta. 

Bilden är klickbar.

Bräderna fungerar som gångyta mellan grusvägen och den gamla ”entrétrappan” av naturstenar vid f.d. hönshuset och är något försänkta i marken. Så på sommaren går de att köra över med gräsklippare om så skulle behövas. Självfallet ruttnar de efter några år – då är det bara att byta ut dem mot nya. Det här tycker jag är bättre än betongplattor eller för den delen viss stensättning eftersom här inte ska bli för mycket villatomt eller tillrättalagd trädgård. Här ska fortfarande vara känsla av bondgård.

Bilden till vänster visar en annan gång på en naturtomt med tallar (tallbarren avslöjar). Jag tycker det är vackert. 

Under en resa i ryska Karelen fick jag se detta med trägångar i fungerande vacker verklighet. I en liten by vid namn Paanajärvi användes trä till allt: hus, gångar, inhägnader, bränsle. Och i staden Kem vid Vita havet fanns ännu kvar några trätrottoarer. MrsUniversum blev mycket inspirerad.