Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


1 kommentar

Mitt Universum


Klicka på bilden för mer vackert.

*
Flyttningen

Min gamla dröm att bo i byn i söder
var ej för husets skull som jag fått kärt.
Man sade mig att här fanns goda bröder
och sällskap som var eftersträvansvärt.
Sen många år min längtan hit sig sträcker.
nu har jag sent omsider hamnat här.
Mitt hus är ganska litet, men det räcker;
en bädd, en matta är vad jag begär.
Hit plägar mina vänner ofta vandra.
De gamles verk har vi vår glädje i.
Vi prisar djupa skrifter för varandra
och dunkla punkter diskuterar vi.

T’ao Ch’ien, kinesisk diktare som levde åren 365-427

.


Lika men ändå så olika.

.