Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


3 kommentarer

Ett gammalt naturminne

På vintern, då odlingsmarken är plöjd och skörden tillvaratagen, går det lättare att ta sig till skogsöar i jordbrukslandskapet. Är det tillräckligt mycket snö för att jämna ut plogfårorna spänner vi på oss skidorna annars kan det bli en promenad som vi tog då jag fotade bilderna som nu kommer.

Det finns två naturminnen, gamla ekar (Quercus robur), i gårdens närhet.


Detta är den närmaste. Den är grov och knotig. Omkretsen mäts i brösthöjd, ca 130 cm över marken och är enligt länsstyrelsens uppgift 6,65 meter. Mätningen gjordes 1997-98 då man inventerade gamla träd i odlingslandskapet i projektet Markernas mångfald. Vill man ha diametern är det bara att dela med 3.14.

Landets största ek har en omkrets större än 14 meter!


Inne i den nertill håliga stammen finns mängder av mulm som är trä nerbrutet av svampar till en brunsvart finkornig massa. Den är inte farlig för eken och där trivs mängder av insekter. Eken är det svenska träd som gynnar flest arter, närmare 1000 insekter, svampar och lavar.


Ägarna sköter inte eken som man borde utan unga träd får komma upp under kronan. Ekar bör ha 5 meter fritt i runt om från kronans yttre.

Teckningen är ur ”Sörmlandsträd”. Teckning av Nils Forshed.

De största 99 ekarna i länet med omkrets från 8,72 till 6,06 meter  finns listade i Sörmlandsträd. Gamla träd i odlingslandskapet, 1999. Utöver alla andra stora länsträd. Skriften var en julklapp till Halvan från mej 2001.
Hör bara vilken inledning:

Du vet också
att närmast människan står trädet
och alla vet vi
att i dess årsringar ligger folkvisor lagrade.
Samtal med träd hör därför till det möjliga.

Lennart Sjögren.

En nyare inventering med mer i tabeller (tristare) finns från 2005-2006 på internet.

Jag har även köpt boken Svenska Jätteträd av Per Österman från 2001. Underrubriken är …och deras mytologiska historia. I den finns en sammanställning av jätteträd i landet. En utmärkt utflyktsbok om man nu är intresserad av naturen och träd. Vi har några här i vårt landskap. Träd attraherar inte bara oss!

.

Det finns en del intressant på nätet, till exempel detta:

.
.