Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


Lämna en kommentar

Såsom i en spegel

Vi har inga stora speglar här i bostadshuset. Men väl några få, små, äldre samt ett par nya långsmala på diskreta ställen i farstun. Den fina på bilden hänger mer som en tavla och som ljusreflektor än med avsikt att spegla sig i. Tittar jag i den är det väl snarare ett ansikte från förr som jag skulle vilja se. Hur oerhört intressant vore det inte att få ett snack med Clara som skulle berätta om sin verklighet i dåtiden.

”Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel, men då skola vi se ansikte mot ansikte.” Första Korinterbrevet 13.


2 kommentarer

Titthål

kika-in
Badrum i vardande. Sista spegeln hämtades i veckan och hjälp att borra i mosaiken för bl a spegelklammer bistod den hyggligaste av plattsättare med.

Idag levererades de linoleumklädda skriv- och bänkskivorna av snickaren. De blev bra och innebär arbetsrum klart för inflyttning.

.