Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


Lämna en kommentar

Skuggor av vad som var

Jag är riktigt glad över att jag tänkte på att ta bilder av skuggspelet som bildades av byggställningen då tegeltaket kom på plats i somras. Ett lyckligt ögonblick i Universumets historia…

Du är visst lycklig för ingenting,
blott för att det så skall vara.
Mig måste livet ge kostbara ting,
så strålande underbara.
.
Nu har det gett mig sitt dunklaste djup,
en lidelses hav att befara.
Och dig, min älskade, ingenting,
en leende kärlek bara.
.

Pär Lagerkvist
ur Hjärtats sånger, 1926

Dikten tillägnas min Halva.

.
Läs även andra bloggares åsikter om , ,


8 kommentarer

Planering

Det här är ett område som jag passerar emellanåt. Till exempel den 8 februari 2009 då fotona togs. Från början var här en obebyggd markbit.

Där den översta bilden är tagen fanns för några år sen bara det gula huset längst till höger. Så började det röra sig. Bullervall byggdes mot stora genomfartsvägen (till höger utanför bilderna) och det första monteringsfärdiga huset började uppföras. Det är det som syns mellan det gamla gula huset och det grå bostadshuset.

Förmodligen valde man som förste spekulant den tomt man ville ha. Detaljplan måste ha funnits så man visste att man skulle få grannar och hur många. Däremot visste man inte hur grannarnas hus skulle se ut och hur stora de skulle bli. Stackars förste nybyggare som fick ett så stort hus så nära, en byggnad som skuggar bakomliggande hus hela året. Husen är inte anpassade till tomten med tanke på fönster, dagsljus, utblickar…

På den smala markremsan som planerades fick man in åtta tomter. Två rader i djupled. Jag kan tycka att det är oansvarigt av kommunpolitikerna att tillåta en sån detaljplan. Visserligen vill många människor ha en liten tomt med ett stort hus idag, men vem vill ha sitt hus och tomt i bakvattnet av grannen, alldeles i skuggan.  Jag tycker det är oansvarigt av kommunen att ge bygglov för hus som ger grannar så här negativa konsekvenser.  Men detaljplanen verkar inte ge tillräckliga begränsningar i byggyta eller byggnadshöjd och då blir det så här.  Så här ser den bistra verkligheten i många kommuner – om politikerna inte styr upp stadsplaneringen kan också staden och dess levnadsvillkor bli lidande.

 

På bilden ovanför ser man det gamla området med hus i enkel rad till vänster om gatan och det nya till höger (med dubbla rader av hus in från gatan).

Om jag skulle välja att bo i en stad skulle jag antingen bo i flerbostadshus centralt och livligt eller i ett radhus i en förort. Jag tycker bra om radhus med gedigna material och fina detaljer ut- och invändigt. Jag skulle aldrig välja att bygga ett nytt hus, hur fint det än är, på ett så här ostrukturerat, plottrigt och illa planerat område långt från centrum. Fast jag behöver ju inte välja, jag har mitt gamla Universum och är kanske priviligierad???