Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


3 kommentarer

Regn av rosa kronblad


Vackert vemod…

Sveriges mest fotograferade allé med japanska körsbärsträd?

Kungsträdgården i Stockholm omdanades inför året då Sthlm var kulturhuvudstad – 1998. Aleksander Wolodarski stod bakom idéerna. Härligt då träden står i full blom och sen när blombladen regnar ner. Jag saknar den gamla fontänen i dammen intill, den liknade en gotisk katedral om ni frågar mej.

Annonser


2 kommentarer

Vad skog kan vara

Skogens trädgård i  Wij trädgårdar, Ockelbo,  är trevlig att komma tillbaka till. Då vi återvände detta  år, kom vi dit sent på dagen, allt blev än mer magiskt då. Skogens trädgård visar upp olika norrländska landskaptyper upp i ett stiliserat utförande. Carl von Linnés idé att i norra Sverige använda lingon istället för buxbom som häckväxt gick inte att genomföra. Lingonplantorna klarade sig inte utan barrväxter har planterats istället. Men även misslyckanden ger ny kunskap.

Jag trivs oerhört bra i det slutna, rektangulära rummet som omges av granar som växer sig större år från år, kantat av rödven med golv av bark. Där finns en stiliserad tjärn, en svart avlång damm med cortenstål som bassängsarg med  mossa och vatten upp till kanten. Himmel och grantoppar speglar sig i tjärnen.

Skogens trädgård är långsmal och placerad mitt i en åker. I år växer där korn, nästa år kan det bli något annat. Växelbruk är viktigt. Wij trädgårdar är en landskapspark där nytänkande runt odling och användning av vårt landskap är tänkt att experimenteras med. Ytterligare ett öga i form av en rund tjärn med tuvull runt om kan man se samt flera andra landskapselement. Det här är något annat än de kalhyggen med markberedningar i form av plöjning med skogsmaskiner som breder ut sig över hela landet, helt inpå bebyggelse ibland.

Skogens trädgård har planerats av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell som här fick testa sina idéer om stiliserade trädgårdar inför Chelsea Flower Show 2007 då A Tribute to Carl von Linné byggdes upp i London inför 300 års jubileet för Linnés födelse. Trädgården vann pris. I år fick Nordfjell priset  Best  in show för en trädgård uppbyggd med liknande grundelement och bekostad av The Daily Telegraph.  Skogen Trädgård i Ockelbo står kvar, de andra trädgårdarna har monterats ner.

Wij trädgårdar är mycket mer än så. En allé av tallar finns (de första strök med och fick bytas ut), en rosenträdgård finns som jag som icke-rosmänniska trivs i. Rumsligheten är viktig där, inte bara de olika rossorterna. Det är trivsamt och vackert tycker MrsUniversum. Och ännu testas idéer, inget har stagnerat än.