Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


Lämna en kommentar

Norrgaveln strippad

Onsdag den 5 september klockan 8:51. Två par ben dinglar från övre ställningsplanet. De tillhör Halvan och Björsa. Det bryts och bänds.

Klockan 11:54 har stor del av panelen lossats. Det handlar om liggande enkelfasspont som spikats med trådspik för många år sen. Man ser ett lappverk. Byggetapperna i vårt hus klarnar ännu mer :-) Innan kvällen är även det mesta av den gamla asfaltpappen borta. Pappen till vänster ihop med farstun blir kvar. Den gamla asfaltpappen var fastsatt med fogarna horisontellt. Panelbrädorna var spikade direkt mot den med 600 mm avstånd.

Resvirket, den stående timmerstommen som syns som mörkare trä längre bort, har drevats med lin och runt fönster med krollsprint. Resvirket syns alltså i bortre halvan och där innanför finns salen.

Till vänster finns kallfarstun som består av en spontad plankvägg med tjockleken 50 mm . Den isolerades först 1997 och då inifrån med förhydningspapp och stenullisolering. Runt det lilla fönstret hade bomullstrasor tidigare använts som drevning. Vi förstår nu att plankorna kom på plats till ombyggnaden 1924 – alltså är enkelfassponten också från den tiden.

Två timmerstockar utgör syll mot stenfotens granitstenar. I hörnen vid botten- och mellanbjälklag finns hörnjärn. Den nedre fyrkantskrädda syllstocken hade sina rötskador här och där men inte så stora som MrsUniversum befarade. Det var ju bra. På kvällen bilades betongfogarna bort. Det gick lätt med en borrhammare.

Nu är panelbrädernas saga all. Jag såg till att spara ett par som dokumentation.

.