Ding dinka dong

NYÅRSKLOCKAN

Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskenssky och markens snö;
det gamla året lägger sig att dö …
Ring själaringning öfver land och vatten!

Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första, skälfvande minut.
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
och ring in sanningens till oss som famla.

Ring våra tankar ut ur sorgens häkten
och ring hugsvalelse till sargad barm.
Ring hatet ut emellan rik och arm
och ring försoning in till jordens släkten.

Ring ut hvad dödsdömdt räknar sina dagar
och forngestaltningar af split och kif.
Ring in ett ädlare, ett högre lif
med bättre syften, mera rena lagar.

Ring ut bekymren, sorgerna och nöden,
och ring den frusna tiden åter varm.
Ring ut till tystnad diktens gatularm,
men ring till sångarhjärtan skaparglöden.

Ring ut den stolthet, som blott räknar anor,
förtalets lömskhet, afundens försåt.
Ring in det rätta på triumfens stråt,
och ring till seger mänsklighetens fanor.

Ring, klocka, ring … och seklets krankhet vike;
det dagas, släktet fram i styrka går!
Ring ut, ring ut de tusen krigens år,
ring in den tusenåra fredens rike!

Ring in den tid, då andarne befrias
ur själfviskhetens sammansnörda band.
Ring mörkrets skuggor bort ur alla land;
ring honom in, den bidade Messias!

Ring Out, Wild Bells av Alfred Tennyson i svensk översättning

Glittermåne och konfettistjärnor

nyårskort
Kortet med den röda stugan, granar och stjärnhimmel med silvrig fullmåne över ett snölandskap är målat av signaturen GE. Ljunggrens Konstförlag tryckte med fyrfärgstryck och silver hos någon gång på 30-talet skulle jag gissa. Den här Sverigebilden lever väl fortfarande kvar i folksjälen. Kyla och snö hörde midvintern till en gång i tiden, även här i Mälardalen. Det är väldigt vackert.

Med det här gamla nyårskortet önskar jag er läsare
Gott Nytt År!

.

.

.