Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


5 kommentarer

Trä och tak

Här kommer fortsättning på hur det gick med takets detaljer här i Universumet.

  1. taksäkerhet
  2. vinkelrännor
  3. skorstensbeslag
  4. vindskivor
  5. vattbrädor
  6. fotbrädor
  7. nock
  8. hängrännor och stuprör

Att valet skulle bli trä till vindskivor, vattbrädor och fotbrädor var ingen diskussion om. Brädorna målades nere på marken. På äldre foton kan man på vårt hus se en smal vindskiva som ser ut att ha kapats lodrätt,  vattbräda av trä.

Vindskivan måste göras bredare eftersom det svajande underlaget hade byggts på för att bära teglet. Som man gör i sådana situationer dubblerades vindskivan. Avslutningen av vindskivan kommenteras senare i inlägget.

Här syns skillnaden i bredd på den gamla vindskivan/vattbrädan av bockad plåt till höger och de nya av trä till vänster. Det såg alldeles för tvärt ut att kapa vindskivornas ändar lodrätt, men även som på bilden – kapa dem med vinkelräta hörn. Hur gör man i trakten? Vad kan vi göra för att inte få det att se ut som de nybyggda modulhusen som byggs i tusental? Möjligheterna var inte oändliga (på grund av fotbrädan). Vi gjorde en resa ut i nejden.

De flesta hus har vinkelrätt avkapade vindskivor här omkring. Själv tror jag att det är ett ideal från ett par decennier tillbaka som ligger till grund för detta. Vindskivor och vattbrädor behöver bytas ofta och människan är en varelse som vill förenkla – därför finns dessa rakt avkapade dubbla vindskivor även på många gamla hus. Jag har sett många exempel på andra avslutningar under mitt liv. Men jag kan ha fel.

Här är några vindskiveslut jag fotat från mellersta och nordliga delar av vårt avlånga land. Fantasin och omtanken syns ha varit stor.

Ett problem för oss var att den gamla fotbrädan på baksidan var kvar och hade kompletterats med en ny. Den gamla rådde nedanför vindskivans slut – så vi snedkapade den. Jämför med den översta bilden där detta inte behövdes. Den nedre brädan i vindskivan kapades vågrät som synes, allt för att få den något mer smäcker och det lilla mer bearbetad. På bilderna har hängrännorna inte monterats. Ni ser väl det tjusiga formen på stupröret med falsad skarp böj.

Så här ser vindskivor/hängrännor ut på de kataloghus som byggs idag. Det är bara att googla runt eller se på nyuppförda hus. Den breda vindskivan är kapad i 90 graders vinkel och kragar ut så långt att hängrännan döljs bakom den från gaveln sett. Vid byte av vindskivor på vårt äldre byggnadsbestånd tenderar lösningarna också att bli så här, även om de ursprungligen varit annorlunda utformade, man vill väl hänga med eller så är det enklast för utföraren. På huset ovan förmodar jag att vattbädan är en vit bockad plåt.

Så var det nocken av två hopspikade brädor,  26×170 och 28×145 mm.  För byggarna var det första gången de gjorde en tränock. På bilden syns nocken på frontespisen. Att det varit nock av trä på bostadshuset syns på gamla fotografier. MrsUniversum ville inte ha dessa tjärade, de ska få gråna med tiden.

Det blev inte det möte mot skorstenen jag hade tänkt mej eftersom takunderlaget var tvunget att göras högre än tidigare, än ursprungligt. Nockbrädorna tar i det övre skorstensbeslaget och kunde inte stöta ända mot skorstenen. Lite trist men så svårt att räkna ut i förväg – som alltid med åtgärder i gamla hus. Jag beskriver detta eftersom det kan vara till hjälp för andra som planerar takomläggning – det hade blivit likartat med nockteel. Det är mycket att ta hänsyn till då man byter takmaterial, särskilt  då tjocklekarna på det gamla och det nya taktäckningarna är olika. Men gissa om jag är glad över att detta byte nu är genomfört, det som Halvan gruvat sig för i åratal :-)

.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


9 kommentarer

Absoluta toppen

Från det nya uthustaket ser man nocken på tvättstugan på nära håll. Här syns att överskjutande taktegel på norrsidan möter sydsidans tegel. Från norr kommer de hårdaste vindarna, därför ligger de så här. Den översta raden på var sida är spikade. Den här läggningen har legat sen 20-talet utan omläggning. Underlaget är brädor på förvandring med bärläkt ovanpå.

Taket är tätt och det finns ingen anledning att täcka av nocken på annat sätt!!! I nocken kommer få regndroppar in, det viktiga är att ha tätt nere vid takfoten där hela takfallets vatten kommer rinnande! ”Sörmlandsnock” säger sig Halvan ha hört nocklösningen kallas. Den är relativt lokal vad jag har förstått. MrsUniversum älskar lokala byggtraditioner…

Vi tycker det är tråkigt att den här typiska och gammeldags nockläggningen av taktegel försvinner. Tak rivs, nocktegel används ifall tegel över huvud taget läggs på taken. Det här är en läggning som hör till de allra tidigaste tegeltaken, innan man hade uppfunnit nocktegel. Jag antar, utan att ha forskat djupt i detta, att läggning med överskjutande nockpannor finns i den del av landet där taktegel började tillverkas.

(Innan nocktegel användes kunde även två hopspikade, vinkelställda brädor läggas som skydd över nocken. Så var det på mitt Universums bostadshus då det var nytt. Och så tänker vi oss att det ska bli framöver.)

Ganska snart efter att MrsUniversum och Halvan träffats, ställde han en fråga om hur jag tyckte att nocken på en gammal ängslada skulle läggas. Han var involverad i omläggningen av tegeltaket med just den här typen av läggning och frågan om nocktegel eller ej hade aktualiserats. MrsUniversum var fullständigt oförstående. Nock utan nocktegel eller brädor – existerar det? Halvan berättade om sömnlösa timmar då han funderat över detta. Knäppgök eller? tänkte MrsUniversum men så småningom förstod hon vad det handlade om – och då föll hon pladask. Vilken man! Vem förutom han i bekantskapskretsen funderar över gamla tegeltaks traditionella nocklösningar och vill bevara dem. Jajamen, nu är vi gifta. Med flera hus med överskjutande nocktegel i vår ägo. Nice…

Aldrig har jag sett den här nocklösningen närmare beskriven i byggnadsvårdslitteratur, inte heller hos länsmuseet/-museerna. Därför kommer här är ett TIPS till bebyggelseantikvarierna – se till att överskjutande tegelnockar bevaras genom att INFORMERA om den! Det är åtminstone en början.
.

.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,