Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


4 kommentarer

Inte övergiven

Den gamla kyrkan var öppen då jag passerade på kvällen. Gräsklippning pågick, ängsblommornas fröställningar försvann och sprider sig då inte. De fina målningarna under läktaren och på plankväggen vid läktartrappan stod däremot i all sin prakt. Den här kyrkan har två läktarvåningar, den undre med orgel. Allt upplevs mycket autentiskt. Trapporna är branta och nötta av många fötter, handledarna ”handpolerade” väldigt lena.

Gull-Moses med med horn på huvudet och stentavlorna med tio Guds bud i hand är en 30 cm hög träskulptur. Den är troligen snidad under 1500-talets första hälft av en okänd träsnidare.

Även när Michelangelo (1475-1564) skulpterade Moses med stentavlorna (1513-1515) försåg han Moses med horn. Den marmorskulpturen finns i San Pietro in Vincoli i Rom och är 235 cm hög. Bild från wikipedia. En felöversättning från hebreiska till latin innebar att ordet för strålglans blev till horn. Så kan det gå.