Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


Att bli äldre

Redan har diskbänksskåpets handtag fått avtryck av husets invånare. MrsUniversum störs inte av detta utan känner snarare trygghet över sin plats i tillvaron. Nu är det hon som sätter sina avtryck. Är materialen av god kvalitet blir nötningen ett tillskott, inte något fult. Linoljelasyren är känsligast det första halvåret innan den härdat helt igenom.

Patina är spår av människor, av mänsklig aktivitet. Det är fint. Det är ju det vi gillar på gamla antika allmogemöbler, det är ju tecken av användning som ger tidsbegreppet en innebörd. Det är det jag gillar i äldre interiörer, det autentiska. Precis som med ett ansikte med rynkor som visar på livserfarenhet. Botox och silikon göre sig icke besvär!

JAG BLIR ÄLDRE

När man fyller fyrtio
börjar man få minnen att
jämföra med:
olika liv, i ett liv. Bakom en människa
avtecknar sig andra.
Ur varje ansikte
en kör av röster.
.
Jag gillar att bli äldre.
.
Göran Greider
Ur Jakobsbrevet, 2004

.

.
Läs om:
Då köket var klart
* Om målning – oljelasering, björkflamning och kritning
* Spår av människor (så här skrev jag om samma nötning för fem år sedan)

.