Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


8 kommentarer

Lutande köket

Köket lutar, det är skevt och snett. Nivåskillnaden som mest är 11 cm mellan köksfönstret på bilden och dörren till kammaren som finns bakom fotografen, alltså på 4 meter. Det var i ett tidigt skede av livet här som vi mätte upp vårt hus noggrant, med snöre, lod och tumstock för att utan laserinstrument ta fram nivåskillnaderna.  Ja, det är snett och vint i mitt Universums kök, något som vi beslöt oss att leva med.  Men vi behöver en plan yta för diskbänk och arbetsbänk och genom att ta upp höjdskillnaden med hjälp av sockeln har vi ett väl fungerande kök numera. Huset arbetade med oss då det är högst vid diskbänken (90 cm där diskbänk och arbetsbänk möts) och lägst till höger mot utdragsskafferiet.

Kyl/frys står så klart också plant på en plattform ovanpå sockeln. Och spisen har fyra reglerbara ben som vi ställt in så den är horisontell.

Sittbänken i köket har en horisontell sittyta, omgivningen lutar.

Man kan absolut leva ett gott liv i ett gammalt hus – det är vad MrsUniversum vill visa med den här bloggen. ALLT behöver inte vara vinkelrätt, plant, horisontellt, lodrätt och man behöver inte känna det som man lever på marginalen bara för att man inte har som de flesta andra. Hus är personligheter precis som vi människor. Botox, kirurgiska ingrepp, ansiktslyftningar eller ett naturligt åldrande kan diskuteras lika väl som silikontätning, spackling, uppregling, utbyte av gammalt hantverk och gedigna material eller att leva på husets villkor och låta skavankerna finnas för att man tycker det passar. Annars skulle vi ha haft ett nytt hus, att bygga nytt är enklare än att räta upp ett sådant här resvirkeshus som anpassats under sin levnad till lutningen.

Det här är en av de köksritningar som bifogades anbudsförfrågan. Material och arbetsutförande med t ex narade luckor av en tums pärlspont var beskrivna i en byggbeskrivning där vi även förklarade vår vilja att leva med detta hus med sned och skev stomme. Vår glädje var stor då vi fick träffa den snickare som verkligen förstod våra tankar, det var ingen självklarhet. Vi sågs i det utflyttade och tomma köket över en kopp kaffe. Det stod klart för oss att han skulle få jobbet redan efter detta första besök på plats, då var han ende byggnadsvårdaren på Scrinium snickeri. Då vi accepterat anbudet kom Greger på utsatt tid i sin skåpbil fylld med Festol-verktyg.  Till sin hjälp hade han sedan sin finsnickrande kompanjon Johan med händiga händer. Ett hantverksskickligt toppjobb utfördes. Nu har de startat ett eget företag, Kompetens i trä.

Kanske ska jag inte heller förringa min egen insats – den planering, visualisering, materialval, upphandling och tänk som ligger bakom köket :-) Det lönar sig inte att stressa. Bästa resultat blir om man har tänkt ut alla detaljer, att ha ett fullgott upphandlingsunderlag och gå ut med förfrågan till flera entreprenörer. Jag har förstått att det är ofta byggherren inte har fått på pränt hur han/hon vill att detaljer ska se ut, vilka material som ska användas och då blir det lätt konflikt med entreprenören. Det är inget konstigt, byggaren har ju räknat på dagens enklaste standardlösning och material om inget annat står beskrivet. Får entreprenören ett fullgott underlag går det att räkna ut den verkliga kostnaden, inga trista extraräkningar dyker upp i efterhand.

.