Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


2 kommentarer

En udde ytterst i havet

Här, längst ut på en udde i havet arbetade en av mina anfäder. Han föddes på 1660-talet under Karl XI:s förmyndarregering och anställdes som statlig lots här från 1725. Det är en plats som är fin att besöka även om byggnaderna från den tiden inte finns kvar. Men jag skulle ge mycket för att få en inblick i hur en arbetsdag kunde te sig, vilka sysslor som utfördes.