Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


Lämna en kommentar

Lärkträdet

En kulen marsdag 2008 fällde vi ett av lärkträden bakom huset som börjat dö så sakta. Vi tror att vattensork gnagt på rötterna, hål i marken tydde på detta.
lärkträd1 (1)
Före
lärkträd1 (2)
Efter


Virket var friskt och vi fick hjälp att få stockarna körda till sågverket i den lilla staden för att få vår lärk uppsågad till brädor.
frd
Lärkbrädorna hämtades hem på släpkärran och har sedan dess förvarats i virkesförrådet på logen. Vad lärkbrädorna skull användas till visste vi inte då, bara att lärkträ är bra att ha!
lärkbrädor1
Det blev härliga brädor, några med vankant,  ett par bakar samt kantsågade brädor.
lärkbrädor2
Här ligger de nu sedan mitten av veckan som gick. I väntan på vad?

Jo, att bli ena sidan av ett hägn till perennträdgården. Förebilden är grisarnas hägn som låg på samma plats. Här Agnes med sina julgrisar.

Från det nu rivna grannhuset syns både svinstia/hönshus och lagård-loge med djurhägnet samt den stora vedkasten. Med större upplösning syns det väldigt tydligt men här har jag minskat bildstorleken. Logen hade vasstak på den tiden kan man också se.

.

.