Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


Lämna en kommentar

Uthusgrund – nuläget

Grunden till uthusbygget blev  klar för betonggjutning i måndags. Gjutning vet vi inte riktigt när den ska gå av stapeln. Det har åskat och regnat och regnar fortfarande väldigt mycket vilket gör det olämpligt med betonggjutning.

Nya grunden håller ungefär samma höjd som tvättstugans gamla cementgrund (som man sa då). Efter att grunden är klar dröjer det till fortsättning följer, tror MrsUniversum.

Vi har haft hjälp av en byggfirma, annars skulle vi inte ha mäktat med. Dagens byggande är mycket rationellt med färdigisolerade kantbalkar av betong och frigolit (!), krossat grus, frigolitskivor på platten, armeringsmattor och distanser av hårdplast. Något liknande har aldrig skådats tidigare i Universumet. En potentialutjämningslina har ”Halvan” lagt ut själv, detta för att plattan ska bli jordad. Linan syns uppe i vänstra hörnet. MrsUniversum tycker det är överkurs men försämrar icke grundplattan…