Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


4 kommentarer

Mosaiksättning

Nu kommer några gråmurriga bilder men vänta bara – här ska bli ljust och glatt! Mosaikytorna börjar ta form men än är det svårt att föreställa sig slutresultatet om man inte har sett ritningen som finns som underlag för utförandet. Och det är mulet och mörkt, svårfotograferat.
mosaik1
Överskott av fogbruk skrapas bort.
mosaik4
Med hjälp av lasern kontrolleras våglinje eller som här lodlinjen.
mosaik3
Med kakeltången delas de mosaikbitar som måste.
mosaik2
Kakeltången från andra sidan. Arbetet med mosaiksättningen gick bra med erfarna plattsättare, den delen är klar nu förutom fogning. Att få tag i prov på det fogbruk jag vill ha visar sig vara svårare än svårt. Så klart jag vill att en provyta ska fogas innan jag gör en beställning. Det här med fogfärg är ett viktigt avgörande.

Det är många delmoment för att få ett underliggande tätskikt som branschen godkänner. Vi har en träkonstruktion där bakom. Med murade väggar skulle det ha varit lite enklare. Jag har kollat upp både lerputs och Tadelakt på väggarna som alternativ men la ner dessa val pga konstruktionen.

.