Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


2 kommentarer

God Jul!

Julkrubba_web
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.”  De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.

Lukas 2:1-20

.


Lämna en kommentar

Julfrid

God Jul önskar jag er med julevangeliet hugget i sten på en storartad arkitektonisk skapelse.

Här är scenen med födelsen i djurkrubban – Maria, Josef och Jesusbarnet.

Några dagar senare måste familjen dra iväg till Egypten för att förhindra att det lilla barnet skulle dödas av Herodes. Barn var just då ett hot mot den romerske lydkonungen, någon av de nyfödda var spådd att ta över riket. Speciellt fridfullt var det knappast.

Allt detta står att läsa i  Lukasevangeliet 2:1-20.

Samma scen som ovan men från en annan vinkel.

Jag har varit i Barcelona tre gånger. Den här senaste gången, 2009, var första gången efter OS 1992. Turisternas pengar har gjort att Sagrada Familia nu är taktäckt. Vid första besöket där var hela långhuset en grusgrop med en schaktmaskin. Nu finns intrikata takvalv á la Antonio Gaudi.

Ett litet knyte till barn är ursprungligen anledningen till att vi skapat en sådan ledighet som julen. Märkligt men härligt! Här lämnar vi Universumet för att besöka den tidiga julottan. Att vi skulle iväg  på mellandagsrea är inte att tänka på. Här tar vid det lugnt och spelar spel, lägger pussel, äter, äter, tittar på nåt tv-program, mumsar godis, tar en promenad och träffar familj, släkt och vänner. Så långt från den kommersiella stressen som möjligt. Så väljer vi vårt liv just nu.

Frid & fröjd!!!

.