Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


4 kommentarer

Vårtecken!

Den här isskulpturen har vi jobbat på under vintern. Den har delvis blivit översnöad.

Det har varit väldigt vackert när vintersolens låga strålar skiner genom isskulpturen som är placerad så den syns från köksfönstret.
null

Men nu är det över. Den står inte upp så här längre. Fotona är från helgen som var. Iskonerna har rasat. Det är VÅR!!! Marsvår, mmmm…

.

VÅRPROKLAMATION

NEJ, nu får det vara slut, säger jag,
det här går inte längre.
Kör våren i fängelse!
Spänn ett skynke för solen
så att våra sura ögon
slipper bevittna ofoget!
.
Det är ju revolution helt enkelt:
isen bygger barrikader i gathörnen,
skyarna vinkar med röda fanor
i solnedgången,
vinden stryker omkring
och delar ut flygblad i skymningen,
viskande djärva upprorsord
i de förtrycktas öron –
hinder och dammar sprängs i
tusen stycken
med dån som av dynamit.
.
(Otillständigt,
i sanning otillständigt;
vad skall väl
vårt hederliga folk få för uppfattning
om den måtta som bör utvecklas
när man röjer upp i samhällshuset –
med sådana exempel för ögonen!)
.
Och därför, herr polismästare:
er uppmärksamhet på våren!
Jag fordrar utomordentliga åtgärder.
Jag kräver allmänt belägringstillstånd –
begär:
att man utökar polisstyrkan,
fördubblar vakternas antal
och genast låter häkta alla
agitatorer –
vindar, moln, solstrålar, rännilar –
på det att det beståendes auktoritet
må upprätthållas
och vinterns beprövade välde
vara evinnerligen!
.
.
Arnold Ljungdal
ur ”Ungdom” 1931