Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


1 kommentar

Plöjd åkermark

Det här är något av det vackraste och vilsammaste jag känner till: plöjd åkermark! Hösten är kommen, jorden vilar upp sig efter att ha gett oss, har producerat, ätbara grödor.

Plogfårorna ger ett så vackert grafiskt mönster över landskapet. Med lite nysnö blir det ännu distinktare. Jag tycker alltså bra om hösten. Vinter med kall snö är nästan ännu häftigare. Naturen vilar och vi människor håller värmen i våra hus. Det hörs väl att jag är en naturromantiker, sprungen ur bondesamhället.  Så här har människan brukat marken i årtusenden. Fårad mark. Yes!

SPRÅK
Se den nyplöjda åkern.
Gå över den, fåra för fåra,
med blicken
men ännu hellre med dig själv,
i hemlighet, en kväll
djupt under höstens fruktträd.
Sjung med i telefontrådens sång.
Smaken av ett syrligt,
kvällsfuktigt äpple finns!
Och bilden av en gåsplog
rätt förbi fullmånen!

Per Helge har skrivit dikten som finns i boken I rågången från 1992.

Vill ni se en vacker plöjningsbild med traktor och allt, i Uppland, klicka på länken. Även här runt Universumet plöjs det. Me like!

Släktforskarmässan var faktiskt intressantare än jag kunnat ana. Jag och Halvan tillbringade kl 10-16 där! Föredraget om torpare och statare av Kalle Bäck, historieprofessor vid Linköpings universitet, var mycket klargörande och passade mig perfekt. 1850 fanns 100 000 torp i Sverige. Fram till 1944* då torpar- och statarsystemet upphörde, minskade torparna ändå konstant i antal. Enligt hans mening inte alls enbart beroende på utvandringen till Amerikat som ofta framförs. Utan mest beroende på att laga skiftet genomfördes i landet. Jag köper den förklaringen.

(*Efter 1944 får inte jordägare – säteriägare, präster, kyrkan – ge betalt för tjänster i naturaförmåner utan endast med kontanter. Generellt blir då torpare och statare lantarbetare istället.) Jag skrev i ett inlägg om gård eller torp – det finns oerhört mycket mera att tillägga och klokare blev jag av Kalle Bäcks föredrag. Även bakstugusittare förklarades. Allt detta hör ihop med fårad mark…