Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


Lämna en kommentar

Kulturhistoria

Vi omges i vårt samhälle av rätt lite förståelse för vår kulturhistoria. För fornlämningar, för gamla hus, gamla vägsträckningar, kulturarv i skogen… Det är känt att särskilt i ”arbetarstäder” har det saknats känsla och gehör för kulturhistoria och kulturminnen. Där rivs, röjs, planeras nytt där det gamla stått eller funnits.

Fornlämningar skadas av skogsbrukets stora maskiner, gamla kulturhistoriska vägdragningar och kulturhistoriska byggnader får gå under skopan utan att någon egentligen bryr sig, varken myndigheter eller boende. Man vill ha nytt, vill ha mer, vill sudda bort minnena av det som varit för man är väl MODERN!!! Eller hur…? Utom möjligtvis under Allhelgonahelgen då många minns anfäderna genom att tända ett ljus på kyrkogården.
slingrande väg
Gammal vägsträckning som slingrar sig mellan ägorna. Inget spikrakt vägbyggande där inte.
Åserum-016
Klicka på bilden och se var den är hämtad ifrån.
Det är inte alltid att man som skogsägare får bestämma över sin egen skog. Skogsstyrelsen kräver trakthyggen (kalavverkning), att hugga rotposter går inte alltid för sig. Skördarna är stora och hur ofta ser man inte körskador på ett trakthygge? Men skogen har fler värden än de ekonomiska, skogen är inte enbart en produktionsyta. Hur värderas sociala värden, rekreationsvärden, naturvärden? Ska detta enbart finnas i naturreservat? Som skogsägare följer jag debatten med intresse.

Själv upprörs jag lätt över oförnuftet. Jag har sett så mycken kulturhistoria försvinna bara under min korta levnad på Jorden. Jag har hört argumenten idisslas till leda. Stort som litet, världsarv som det till synes obetydliga,  går till spillo och det är oftast vi människor som själva orsakar tappet. Det kan vara allt ifrån riktigt gamla byggnadstekniker till tempel av sten. Men jag får skylla mig själv som inte bor i en annan värld, i ett annat land, i ett annat sammanhang. Att bo nära människor som delar ens värderingar skulle vara/är mycket värt. Vare sig det är invandrare eller inte kanske jag ska tillägga. Detta är inte menat som ett nationaldemokratiskt eller rasistiskt inlägg. I Sverige har vi förstört mycket i modernismens namn.
vid Beltemplet Palmyra-500px
Beltemplet i Palmyra-500px

Stjärnorna behövs inte
Blås ut varenda en
Montera ner molnen och ta isär solen sen
Sopa ren skogen och töm haven på dess innehåll
Nu spelar ingenting mer någon roll.

W H Auden
1907-1973

Annonser