Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


3 kommentarer

Skrock

I Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 2013, Bygga och bo, läser jag om Skydd och lyckobringare för hus och hem av Lena Kättström Höök, etnolog och intendent vid Nordiska museet.Hon har öst ur den skatt som Nordiska museets frågelistor innebär. Kapitlet grundar sig på tre av frågelistorna, nämligen  Tro och sed vid husbygge, Magiska skyddsmedel och Tecken och märken.

Om hästskor läser jag:

”Föreställningen att det ger tur att hitta en hästsko är troligen lika gammal som hästskon. I Sverige innebär det sedan järnåldern. Hästskon skulle helst ha ett ojämnt antal sömhål, helst sju stycken, och dessutom kvarsittande söm. När man fann den skulle den ligga så att man kliver in i den, annars kunde det betyda olycka istället. I dag är sannolikheten att hitta en hästsko mycket liten och den delen av folktron har fallit i glömska. Hur den ska hängas över dörren finns det däremot fortfarande åsikter om. En del anser att den ska hängas med spetsarna neråt så att man kan gå in med lyckan medan andra påstår att lyckan rinner ur, varför den ska hängas tvärtom. Anledningen till att hästskon ansågs medföra tur är dels att den är tillverkad av stål, dels halvmåneliknande i formen, som antogs ge hästskon del av månens kraft. Men föremålets makt låg kanske framför allt i de gamla föreställningarna om hästen som magiskt kraftfullt djur.
Att hästskor fortfarande används i magiskt syfte och i olika miljöer syntes i Nordiska museets dokumentation av en uteliggarmiljö 1996. På en trädstam invid tältet satt en hästsko.”

Ni kommer ihåg de här små väggsköldarna, eller hur? Med hästsko omkring. Det kollektiva minnet är stort och långt.

Det folkliga sinnet intresserar mej, etnologi är intressant. MrsUniversum menar att det hör ihop med byggnadsvård. För att förstå det man ser i en gammal byggnad, måste man studera det som var, vad människor trodde på, vilka livsbetingelser de hade.

Jag såg till att lägga ett guldmynt, en tia, under tröskeln till ateljén då den fina begagnade ytterdörren sattes in. Kanske hittas den då huset rivs och ägarna får något att fundera över – var folk skrockfulla ända in på 2000-talet ;-)

Och över ytterdörren till bostadshuset får de gamla hästskorna hänga kvar. Så här.

.