Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


5 kommentarer

Tecken i tiden

Om man har en bred definition av begreppet byggnadsvård är handskriftsläsning en förkovran inom byggnadsvårdens område. Har man möjlighet att läsa handlingar som rör det egna huset och dess tidigare brukare, blir det så mycket mer givande att vårda det. Att sätta sig in i hur det var att leva på samma plats för ett antal decennier sedan och jämföra det med dagens situation. Att ta reda på när elektriciteten kom till huset, när rinnande vatten drogs in, hur många som levde i hushållet osv. Med en bred definition kan man få in landskapsvård och odling i byggnadsvårdsbegreppet också.

Det var så bra att senaste Byggnadskultur, Svenska Byggnadsvårdsföreningens tidskrift, handlade just om handskriftsläsning.

Kommer ni ihåg hur man satt och plitade i första klass varje bokstav för sig på randat papper med ränder som hjälpte till att få rätt lutning på bokstäverna och alldeles lagom långa staplar på dem. Och så småningom fick vi lära oss den latinska stilen men det var först i högstadiet. Vi hade en lite speciell teckningslärare som menade att det var viktigt. inte visste vi då att nästan allt skulle skrivas med dator i framtiden.

Jag fick ett handskrivet brev förra veckan, så roligt att få! Svaret blir också handskrivet på brevpapper jag letar fram.