Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


4 kommentarer

Dassbilder

 

Ett dass är fint att ha. 

Utedasset var det enda hemlighuset här fram till 1990-talets slut!  Då installerades wc här i botadshuset. Första året här bodde MrsUniversum med utedass – sommar som vinter. Det gick bara bra. Med hjälp av dass-Isak som separerar urin och fekalier luktar det inte speciellt illa heller. Och en frigolitsits är det varmare att sitta på än wc:ns bakelitsits. Det är otroligt nyttigt att ha prövat på denna livsstil, detta levnadssätt, för att förstå hur livet levdes förr. Vi bar även in allt vatten som behövdes i köket för matlagning och disk från tvättstugan. Man kan lugnt säga att man blir lite sparsam för att minska arbetet med vattenhämtning. En skön livsstil tycker MrsUniversum.

Men trots allt blir det numera mest på sommarhalvåret som dasset används. På fotot ovan  går den vänstra dörren till utedasset, den öppna till redskapsbod och trädgårdsbod.

Vid urinseparering är det enkelt att blanda till ”guldvatten” som är mumma för växterna under sommaren: en del urin blandas med 9 delar vatten.

I helgen som gick sågs dasstaket över och åtgärdades eftersom några tegelpannor var trasiga och det började droppa in vatten vid regn. Det finns en besvärlig vinkelförändring mellan takfallen på dasset och lagården. Vi valde att lägga oljehärdad board på underlagbrädorna och sen läkta upp med låg ströläkt och bärläkt. Tegelpannorna las tillbaka igen och kompletterade med några hela. Inget av de övriga uthustaken har vi kompletterat med skivor på det här sättet. (Den övre av de 3 bilderna togs då plåtförrådet rivits under försommaren. Det är en bildvinkel som normalt inte går att ta annars.)

Nästa steg är att åtgärda litegrann inne i dasset och sätta upp de gamla dassbilderna vi fann under väggarnas masonitskivor som vi har tagit bort. Men utedasset, prevetet, är fullt funktionsdugligt redan nu.

När vi nu la träfiberboard mellan ursprungliga underlagsbrädor och teglet uppstår den restaureringsideologiska frågan – får man göra vilka tillägg som helst bara de görs osynligt eller näst intill osynligt? Är det autentiskt med ett nytt materiallager? Får man lägga platonmatta av plast under grästorven på ett torvtak? OK, självklart FÅR jag göra det på mitt eget hus – men är det kvalitativ och rätt utförd byggnadsvård?