Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


5 kommentarer

Ett annat levnadssätt

livet som det kan vara
Min bästa gruppbild.
En bra resa.
Ett jordbrukande och fiskande folk med traditionella redskap.
Husmanskost att glädjas över.
Ett naturnära levnadssätt att ta till sig.
Byggnader och markanvändning att lära av.

Traditioner på väg att försvinna.
En resa med etnologiska och byggnadsvårdande förtecken.
Innan allt är borta.

.