Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


4 kommentarer

Stenfoten

Syllen till resvirket/restimret är upplagd på en rejäl grund av huggen natursten.

Fogarna har på 1970-talet ”förbättrats” med betongbruk, starkt KC-bruk (kalkcementbruk). Det tar vi förstås bort nu då det ligger upp mot syllen av trä.

Även de lodräta fogarna rensas från det starka fogbruket. Här ska vi använda kalkbruk av något slag. men det väntar vi med till våren då klimatet lämpar sig bättre för den typen av byggmaterial. Förr var ju byggnadsarbetena säsongsbetonade på grund av de byggmaterial man använde. Nu brukar man bygga året om – då är det betong som gäller som fogmaterial och det vill vi ju inte ha :-)

.


Lämna en kommentar

Uthusgrund – nuläget

Grunden till uthusbygget blev  klar för betonggjutning i måndags. Gjutning vet vi inte riktigt när den ska gå av stapeln. Det har åskat och regnat och regnar fortfarande väldigt mycket vilket gör det olämpligt med betonggjutning.

Nya grunden håller ungefär samma höjd som tvättstugans gamla cementgrund (som man sa då). Efter att grunden är klar dröjer det till fortsättning följer, tror MrsUniversum.

Vi har haft hjälp av en byggfirma, annars skulle vi inte ha mäktat med. Dagens byggande är mycket rationellt med färdigisolerade kantbalkar av betong och frigolit (!), krossat grus, frigolitskivor på platten, armeringsmattor och distanser av hårdplast. Något liknande har aldrig skådats tidigare i Universumet. En potentialutjämningslina har ”Halvan” lagt ut själv, detta för att plattan ska bli jordad. Linan syns uppe i vänstra hörnet. MrsUniversum tycker det är överkurs men försämrar icke grundplattan…