Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


4 kommentarer

Putsad pärla

Det händer emellanåt men mer och mer sällan att jag ser byggnader med den typ av puts som visas på bilderna här.

Putsen är slitstark och mönstrad för hand uppifrån och ner. En fantastiskt märkvärdig och numera ganska ovanlig ytstruktur. Kolla även in funkisskärmtaket med Böhlmarkslampan, dörren med karosseripanel och den platsgjutna betongtrappan.


Byter man fönster på ett sådant här hus får man problem med lagningar och putsen försvinner. Det har jag sett några gånger då fastigheter bytt ägare här i trakten.


Jodå, visst finns det skönhetsfläckar på huset ovan men inte är det putsen. Jag har tips på hur man med enkla medel kan ”lyfta” den här byggnaden och samtidigt behålla det kulturhistoriska värdet. Det finns många fler bevaransvärda detaljer på detta hus men även några tillskott som borde plockas bort.

Jamen, visst är putsen härlig med sin grova struktur! Jag önskar innerligt att den får sitta kvar så den lilla staden inte utarmas på denna skönhet i överambitiös renoveringsiver.

.


Lämna en kommentar

Mur och puts

”Imorgon kommer jag” fick vi veta av muraren den 28 september 2004. ”Va bra, då tar vi bort diskbänken” sa vi. Från den stunden var drängkammaren vårt kök i nio månader. Bänkspis och kylskåp flyttades ut dit. Diskade gjorde vi i tvättstugan alldeles intill. Vi tidspressade varken oss själva eller hantverkarna vi anlitade.
När putsen var nerknackad från murstocken och öppning tagen in i ugnen insåg vi att det skulle bli problem att använda bakugnen. Den såg rätt bra ut invändigt – att få det inre att fungera skulle kanske inte ha varit svårt. MEN – kökets allra första vedspis hade varit placerad längre till höger än den nuvarande. Man kan se på bilden i ett tidigare inlägg, att spisen då inte stod ända in i hörnet. Då diskbänk installerades och man bytte spis, flyttades den ända in i hörnet. Röranslutningen bak följde då med till vänster och en ny rökkanal hade murats tvärs igenom bakugnsöppningen och anslöt till skorstenspipan lite högre upp. Vilken besvikelse!

Här har putsen knackats ner. ”Skalet” av tegel som murats framför ursprungsmuren ser skraltigt ut. Överst syns ventilationsöppningen, i mitten öppningen för spjället och nertill bakugnsöppningen med skorstenspipa rakt igenom. Tunnbrödsbilden är lånad från en gård där man kan prova på att baka tunnbröd.
Det skulle inte bli någon fungerande bakugn – det var ett rejält bakslag för MrsUniversum som gärna hade försökt sig på att baka eget tunnbröd hemma. Så här i efterhand kan man fundera hur mycket extra tid det skulle ha tagit att mura om rökkanalen och om det över huvud taget hade gått – men när man står där och ser fakta är det lätt att falla till föga för den verklighet man står inför.

Till vänster en svårtydd bild: man ser del av bakugnens valv innanför yttre ”tegelskalet” samt rökkanalen till höger som är murad tvärs genom bakugnsöppningen. Den högra bilden är tagen inne i ugnen, på måfå genom att kameran stacks in genom öppningen.

Då anslutning till vedspisen frilagts insåg vi att det behövdes en nytt anslutningsrör, en stos, för koppling mellan vedspisen och den murade rökkanalen. Brandmyndigheten har krav på detta. Fram till nu hade anslutningen varit murad. Jag ritade av formen på spisens anslutning, ringde några samtal och åkte iväg till en firma som  på kort varsel tillverkade en stos av tjockt helsvetsat rostfritt rör.

Vänstra bilden visar det nya anslutningsröret strax innan det muras in. Järnspis till vänster i bild.  Högra fotot visar spjället innan hålet murades igen.
Murning och omputsning gjordes med platsblandat torrsläckt kalkbruk. Cementinblandning ville vi inte ha. Torrsläckt kalk, murkalk E, blandades med ballast i förhållandet 1:3 samt vatten förstås. Sand med två graderingar användes: upp till 1 mm kornstorlek och upp till 3 mm. Mina anteckningar om grovbruk kontra finbruk är fragmentariska och jag minns inte fördelning av ballast i de olika bruken. Grovbruket borde ju ha haft 3 mm grovlek, finbruket 1 mm. De kan även mycket väl ha blandats sinsemellan.
Kalkbruket blandas till. Murstocken putsas, det första påslaget görs med grovputs. Någon dag efteråt jämnades ytan med finputs. Vi hade hjälp av en duktig murare.
(Det gamla diskbänksbeslaget har vi kvar men det var för långt för den nya platsen. Dagens kvalitet på den rostfria plåten är lägre, plåten är tunnare och får lättare skador. Hittar man äldre diskbänksbeslag av de mått man behöver på second-handmarknaden ska man inte dra sig för att köpa. Kvalitén är överlägsen.)