Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


2 kommentarer

Klippspik

Alla snickerier (och mycket annat) är spikade med klippspik i detta hus. De har dragits ut om så behövts när fönsterfoder, golvsocklar och taklister försiktigt kilats loss för att återanvändas.

Klippspik, som har kvadratiskt tvärsnitt med skarpa hörn, är mycket bra att fästa snickerierna med så att de inte spricker. Klippspik är värda att återanvändas. Klippspiken är också svagt koniskt, den smalnar av mot udden (i motsats till trådspik som är jämntjock förutom en spets längst ner) och därför lossnar den förhållandevis lätt när snickerierna kilas loss. De här spikarna är lätta att räta ut och såklart återanvända.

Så här var förhållandet runt fönster och dörrar innan restaurerandet påbörjades. Fönsterfodren gick i liv med den tapetserade väggytan, de hade ”sjunkit in” i väggen efter att skivor spikats på väggen. Likaså var det med fönstrets understycke. Där hade t o m en horisontell list spikats över mötet mellan vägg och snickeri då snickeriet låg en bit in i väggen.

Efteråt ligger foder och understycke utanpå väggen precis som det såg ut från begynnelsen. Den smala yttre fönsterbrädan kom till då jag ville ha en lite bredare yta för krukväxterna. Den har fästs utan stor åverkan på originalsnickerierna.

Ni anar inte hur mycket jag längtar efter ett nytt praktiskt byggnadsvårdsprojekt. Det är nästan så jag ”klättrar på väggarna”. Att det skulle bli så har jag inte kunnat föreställa mig!


5 kommentarer

Fodersockel, skurkloss


Kärt barn har många namn och om den här lilla träbitens funktion finns olika teorier, alltså träbiten som tar upp mötet mellan golvsockel och dörrfoder. Så här som på bilden kan det se ut. Golvsockelns ände på bilden har fasats i sin övre del för att snyggare ansluta mot dörrfodret som är tunnare och lägre än sockeln.

Observera spottkoppen med enris i!


Här i Universumet har vi 32 ursprungliga fodersocklar. De är från två byggperioder (bottenvåningens från 1910 och de på 1 trappa från 1924 med något olika utseende) och samtliga fodersocklar har likartad men något enklare profilering än dörrfodret som står tydligt på fodersockeln. Det utgör basen som fodret står på och är därmed något tjockare och bredare. Golvsockeln är något lägre och ansluter mot fodersockeln i sin hela höjd.


2 kommentarer

Golvsockel i hörn

sockel i hörn1
sockel i hörn2
sockel i hörn3
Det tog lite tid att kapa till golvsocklarna som kom från snickeriet. Vi gjorde på samma sätt som vi sett att man gjorde 1910 då bostadshuset byggdes. Det kallas att förkroppa och ger ett tätt anslutning i hörn. Speciellt i den lilla hallen med både ytter- och innerhörn samt korta väggytor var det lite micklande. Slutresultatet blev till belåtenhet.  Förkroppningar är inte så känsliga för rörelser jämfört med geringssågade hörn.


Golvsocklar

Igår kunde de sista två dörrarna monteras då kubbgolvet är färdigt. Och på eftermiddagen levererades de hyvlade furusocklarna från snickeriet. Jag har inte funnit några standardsocklar som jag ville ha så jag ritade egna. Jag vill ha en rätt bred sockel utan profilering, enbart en avfasning upptill. Det blir toppenbra till de taklister samt dörr- och fönsterfoder jag valt.
golvsockel special-2
Socklarna är 20 mm breda och 95 mm höga. Bredden behövs för att täcka av golvets avstånd till väggen. Glipan behövs då kubbgolvet av trä rör sig beroende på luftens innehåll av fuktighet, den relativa luftfuktigheten. Torrast är det på vintern.

På ritningen i skala 1:1 (en ritning i den skalan ska inte måttsättas) har jag ritat som jag brukar vid projekt där jag ritar allt. Ni ser att sockeln är urfräst på baksidan på ritningen men inte i verkligheten. Då jag besökte snickeriet  och diskuterade hyvlingen, beslöt vi att inte fräsa ur baksidan då väggen är jämn. Urfräsningen är till för att ta upp ojämnheter.
golvsockel fasad
Här ligger de kvistfria socklarna på vänt. I helgen ska Halvan och jag behandla plyfa-väggarna tänkte vi.

.


8 kommentarer

Lutande köket

Köket lutar, det är skevt och snett. Nivåskillnaden som mest är 11 cm mellan köksfönstret på bilden och dörren till kammaren som finns bakom fotografen, alltså på 4 meter. Det var i ett tidigt skede av livet här som vi mätte upp vårt hus noggrant, med snöre, lod och tumstock för att utan laserinstrument ta fram nivåskillnaderna.  Ja, det är snett och vint i mitt Universums kök, något som vi beslöt oss att leva med.  Men vi behöver en plan yta för diskbänk och arbetsbänk och genom att ta upp höjdskillnaden med hjälp av sockeln har vi ett väl fungerande kök numera. Huset arbetade med oss då det är högst vid diskbänken (90 cm där diskbänk och arbetsbänk möts) och lägst till höger mot utdragsskafferiet.

Kyl/frys står så klart också plant på en plattform ovanpå sockeln. Och spisen har fyra reglerbara ben som vi ställt in så den är horisontell.

Sittbänken i köket har en horisontell sittyta, omgivningen lutar.

Man kan absolut leva ett gott liv i ett gammalt hus – det är vad MrsUniversum vill visa med den här bloggen. ALLT behöver inte vara vinkelrätt, plant, horisontellt, lodrätt och man behöver inte känna det som man lever på marginalen bara för att man inte har som de flesta andra. Hus är personligheter precis som vi människor. Botox, kirurgiska ingrepp, ansiktslyftningar eller ett naturligt åldrande kan diskuteras lika väl som silikontätning, spackling, uppregling, utbyte av gammalt hantverk och gedigna material eller att leva på husets villkor och låta skavankerna finnas för att man tycker det passar. Annars skulle vi ha haft ett nytt hus, att bygga nytt är enklare än att räta upp ett sådant här resvirkeshus som anpassats under sin levnad till lutningen.

Det här är en av de köksritningar som bifogades anbudsförfrågan. Material och arbetsutförande med t ex narade luckor av en tums pärlspont var beskrivna i en byggbeskrivning där vi även förklarade vår vilja att leva med detta hus med sned och skev stomme. Vår glädje var stor då vi fick träffa den snickare som verkligen förstod våra tankar, det var ingen självklarhet. Vi sågs i det utflyttade och tomma köket över en kopp kaffe. Det stod klart för oss att han skulle få jobbet redan efter detta första besök på plats, då var han ende byggnadsvårdaren på Scrinium snickeri. Då vi accepterat anbudet kom Greger på utsatt tid i sin skåpbil fylld med Festol-verktyg.  Till sin hjälp hade han sedan sin finsnickrande kompanjon Johan med händiga händer. Ett hantverksskickligt toppjobb utfördes. Nu har de startat ett eget företag, Kompetens i trä.

Kanske ska jag inte heller förringa min egen insats – den planering, visualisering, materialval, upphandling och tänk som ligger bakom köket :-) Det lönar sig inte att stressa. Bästa resultat blir om man har tänkt ut alla detaljer, att ha ett fullgott upphandlingsunderlag och gå ut med förfrågan till flera entreprenörer. Jag har förstått att det är ofta byggherren inte har fått på pränt hur han/hon vill att detaljer ska se ut, vilka material som ska användas och då blir det lätt konflikt med entreprenören. Det är inget konstigt, byggaren har ju räknat på dagens enklaste standardlösning och material om inget annat står beskrivet. Får entreprenören ett fullgott underlag går det att räkna ut den verkliga kostnaden, inga trista extraräkningar dyker upp i efterhand.

.