Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


3 kommentarer

Fönsterfoder – inte självklart om jag får välja

Jag har några gånger på bloggen nämnt att en funktionalist finns i mig trots att jag nu bor i ett hem av modell ä. Ett hem med spegeldörrar, spröjsade fönster, fönsterfoder, golvsocklar och taklister – samtliga rikt profilerade. Men som barn befann jag mig i en funkismiljö – det kan kanske förklara mitt positiva förhållande till funkisen?!

Det är omständigare att bygga listlöst, tar längre tid eftersom allt måste vara så precist, brädor måste kapas exakt på millimetern eftersom inget foder täcker springan mellan fönsterkarm och vägg och så vidare. Fönster som jag ritar till mig själv i Universumet har inga rundade profiler, enbart fasade ytor som mildrar ljuset som strömmar in och förhindrar skarpa motljuseffekter.

Hur glad blev jag inte då en av besökarna i ateljén konstaterade detta och pekade på detaljer som krävde precision vid byggandet. En byggande person som ville veta tankarna bakom utförandet. Som förstod mitt nedlagda tankearbete före och under byggandet och som även insåg den extra tid som lagts ned på dessa detaljer jämfört med standardbyggprojekt. I ateljén finns varken taklister, fönsterfoder eller golvsocklar.

I badrummet i nya annexet har jag valt samma typ av lösning men väggmaterialen är puts och mosaik. Här anlitades en byggnadsfirma. Alltså – har jag inget befintligt att anknyta till väljer jag väldigt gärna lösningar utan foder/lister.

Helt släta ytor är inget behov för mej även om funkisen har kommit att betraktas som en maskinell arkitekturstil, ett avståndstagande från arts and crafts. Men jag tycker på inget sätt att det är fel om handens verk syns.


4 kommentarer

Stänkskydd

Jag är svag för funkisens inredningsideal – även om det knappast går att se i mitt Universums  kök – men så är det!  I min lägenhet i den stora staden fanns ett centimetertjockt opalt ”mjölkglas” som stänkskydd vid diskbänk och vid handfatet på wc. Det var väldigt vackert, gav ett djup åt ytan! Att föra över detta till Universumets kök genom att kapa till stora glasskivor och placera under spiskåpan hade inte varit lätt. Därför blev valet transparent glas i form av ofärgad glasmosaik i vitt sättbruk och ljusgrå fog. Mosaiken går i grönt pga. glasets egenfärg.

Mosaik som sådan visade sig perfekt på ytor som inte är 100-procentigt rätvinkliga. Mosaikbitarna som är 23 x 23 mm med tjockleken 4,5 mm är fästa på nätmatta av plast i enheter om 30 x 30 centimeter. Med de små mosaikbitarna kan man ta upp skevheterna genom att klippa upp nätet som de är fästa på och glesa ut eller förtäta något för att passa in på ytorna – om det skulle behövas. Detta här arbetet gjorde ”Halvan” som aldrig tidigare utfört sådant arbete. Bara EN enda mosaikbit behövde kapas – den där spjället sitter.

Påbörjad mosaiksättning. En noggrann person med tummen på rätt ställe klarade av att genomföra det här. Funktionalismens Reda-behållare ska in i de små facken under överskåpet. Spiskåpan är inte på plats än.