Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


Lämna en kommentar

Ett annat trädgårdsliv

Livias 11

Livias 10

Tänk er ett underjordiskt rum med väggmålningar föreställande en trädgård, ett landskap. Målningar som illusoriskt spränger väggarna. Jag fascineras både av idén och de vackra freskerna. Här finns många växter och fåglar avbildade i en skön komposition.

Livias 9

Livias 8

En exotisk gran :-)

Livias 7

Livias 5

Så här såg det underjordiska rummet med trädgårdsfreskerna ut. Måtten var 11,7 x 5,9 meter med en dörr på östra långväggen och högt sittande lunettefönster på kortsidorna. Det slutna rummet tror man var avsett som en sval plats för heta sommardagar, ett triclinium där man låg till bords och åt. Takfönstren på bilden är en senare lösning. Freskerna har konserverats och flyttats från Primaporta till nationalmuseet i Rom, till Palazzo Massimo.

Livias 4

Den målade trädgården/landskapet är omgärdad av en mur av sten men också ett staket med diagonalställda ribbor innanför.

Livias 2

Primaporta ligger cirka 12 km norr om Rom, och Livias villa var ett stort kejserligt komplex som byggdes cirka år 20 e. Kr. Idag är det en upphöjd platå med arkeologiska utgrävningar som pågått i omgångar sedan 1860-talet då resterna av villan återfanns. Jag besökte platsen en sommar för si så där 15 år sedan och det var stekhett. Efter att ha befunnit mej på platsen förstår jag idén med det slutna nergrävda rummet så mycket bättre. Arkitektur är platsbunden och kan inte upplevas helt genom fotografier eller museifragment.

Livia var kejsar Augustus gemål. I Primaporta anlade hon också en lagerlund och hade hönsgård säger annalerna. I princip samma ideal som idag, eller hur?

.