Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


5 kommentarer

Tecken i tiden

Om man har en bred definition av begreppet byggnadsvård är handskriftsläsning en förkovran inom byggnadsvårdens område. Har man möjlighet att läsa handlingar som rör det egna huset och dess tidigare brukare, blir det så mycket mer givande att vårda det. Att sätta sig in i hur det var att leva på samma plats för ett antal decennier sedan och jämföra det med dagens situation. Att ta reda på när elektriciteten kom till huset, när rinnande vatten drogs in, hur många som levde i hushållet osv. Med en bred definition kan man få in landskapsvård och odling i byggnadsvårdsbegreppet också.

Det var så bra att senaste Byggnadskultur, Svenska Byggnadsvårdsföreningens tidskrift, handlade just om handskriftsläsning.

Kommer ni ihåg hur man satt och plitade i första klass varje bokstav för sig på randat papper med ränder som hjälpte till att få rätt lutning på bokstäverna och alldeles lagom långa staplar på dem. Och så småningom fick vi lära oss den latinska stilen men det var först i högstadiet. Vi hade en lite speciell teckningslärare som menade att det var viktigt. inte visste vi då att nästan allt skulle skrivas med dator i framtiden.

Jag fick ett handskrivet brev förra veckan, så roligt att få! Svaret blir också handskrivet på brevpapper jag letar fram.


6 kommentarer

Teckentydning

Har ni gått kurser i handskriftsläsning någon gång? Jag har gått två 6-veckors kurser efter det att jag flyttade hit till Universumet. Kort men lärorikt och intressant.

Jag började med en 6-veckors kurs som var både rolig och givande.  Men eftersom det alltid går att tränga djupare in i ett ämne vill jag fortsätta.  Självklart har jag nytta av det här i släktforskningen förstås, men främst vill jag lära mig att tyda än bättre för att snabbare och lättare kunna läsa arkivalier som jag kommer i kontakt med ibland i mitt jobb eller i samband med vården och kunskapen om mitt Universum och denna bygd. Jag  trivs i biblioteks- och arkivmiljöer eftersom det där finns mycket samlad kunskap och historia…

Det handlar om majuskler och minuskler, öglebrytning, tyska stilen mm. På köpet får man sig till livs ett hum om tillvaron för människor förr. Texterna under kurserna kom från kyrkböcker, bouppteckningar, domböcker. Handstilarna kan vara mycket vackra och kan man dessutom tyda dem är det extra bra förutom att själv lära sig skriva med dessa snirkliga bokstäver. Angenämt!  Skrivkonstens historia är i sig ett spännande ämne. Att tyda hieroglyfer prövade jag på en gång i tiden – det! om något var krångligt, tyckte jag då.

I förlängningen  är handskriftsläsning en förkovran inom byggnadsvårdens område tycker jag, som har en bred definition av begreppet byggnadsvård. Kan man inte läsa handlingar som rör det egna huset, kan man inte heller alltid ta rätt beslut i byggnadsvårdsfrågor.