Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


5 kommentarer

Trä och tak

Här kommer fortsättning på hur det gick med takets detaljer här i Universumet.

  1. taksäkerhet
  2. vinkelrännor
  3. skorstensbeslag
  4. vindskivor
  5. vattbrädor
  6. fotbrädor
  7. nock
  8. hängrännor och stuprör

Att valet skulle bli trä till vindskivor, vattbrädor och fotbrädor var ingen diskussion om. Brädorna målades nere på marken. På äldre foton kan man på vårt hus se en smal vindskiva som ser ut att ha kapats lodrätt,  vattbräda av trä.

Vindskivan måste göras bredare eftersom det svajande underlaget hade byggts på för att bära teglet. Som man gör i sådana situationer dubblerades vindskivan. Avslutningen av vindskivan kommenteras senare i inlägget.

Här syns skillnaden i bredd på den gamla vindskivan/vattbrädan av bockad plåt till höger och de nya av trä till vänster. Det såg alldeles för tvärt ut att kapa vindskivornas ändar lodrätt, men även som på bilden – kapa dem med vinkelräta hörn. Hur gör man i trakten? Vad kan vi göra för att inte få det att se ut som de nybyggda modulhusen som byggs i tusental? Möjligheterna var inte oändliga (på grund av fotbrädan). Vi gjorde en resa ut i nejden.

De flesta hus har vinkelrätt avkapade vindskivor här omkring. Själv tror jag att det är ett ideal från ett par decennier tillbaka som ligger till grund för detta. Vindskivor och vattbrädor behöver bytas ofta och människan är en varelse som vill förenkla – därför finns dessa rakt avkapade dubbla vindskivor även på många gamla hus. Jag har sett många exempel på andra avslutningar under mitt liv. Men jag kan ha fel.

Här är några vindskiveslut jag fotat från mellersta och nordliga delar av vårt avlånga land. Fantasin och omtanken syns ha varit stor.

Ett problem för oss var att den gamla fotbrädan på baksidan var kvar och hade kompletterats med en ny. Den gamla rådde nedanför vindskivans slut – så vi snedkapade den. Jämför med den översta bilden där detta inte behövdes. Den nedre brädan i vindskivan kapades vågrät som synes, allt för att få den något mer smäcker och det lilla mer bearbetad. På bilderna har hängrännorna inte monterats. Ni ser väl det tjusiga formen på stupröret med falsad skarp böj.

Så här ser vindskivor/hängrännor ut på de kataloghus som byggs idag. Det är bara att googla runt eller se på nyuppförda hus. Den breda vindskivan är kapad i 90 graders vinkel och kragar ut så långt att hängrännan döljs bakom den från gaveln sett. Vid byte av vindskivor på vårt äldre byggnadsbestånd tenderar lösningarna också att bli så här, även om de ursprungligen varit annorlunda utformade, man vill väl hänga med eller så är det enklast för utföraren. På huset ovan förmodar jag att vattbädan är en vit bockad plåt.

Så var det nocken av två hopspikade brädor,  26×170 och 28×145 mm.  För byggarna var det första gången de gjorde en tränock. På bilden syns nocken på frontespisen. Att det varit nock av trä på bostadshuset syns på gamla fotografier. MrsUniversum ville inte ha dessa tjärade, de ska få gråna med tiden.

Det blev inte det möte mot skorstenen jag hade tänkt mej eftersom takunderlaget var tvunget att göras högre än tidigare, än ursprungligt. Nockbrädorna tar i det övre skorstensbeslaget och kunde inte stöta ända mot skorstenen. Lite trist men så svårt att räkna ut i förväg – som alltid med åtgärder i gamla hus. Jag beskriver detta eftersom det kan vara till hjälp för andra som planerar takomläggning – det hade blivit likartat med nockteel. Det är mycket att ta hänsyn till då man byter takmaterial, särskilt  då tjocklekarna på det gamla och det nya taktäckningarna är olika. Men gissa om jag är glad över att detta byte nu är genomfört, det som Halvan gruvat sig för i åratal :-)

.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,