Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


1 kommentar

Bra förbränning

gula barr
Det eldas i kaminen ganska ofta nu i november. Det doftar vedrök, något som jag verkligen gillar, men från skorstenen syns ingen rök. Det skulle kunna tyda på en god förbränning. Energiinnehållet i veden kommer till sin rätt. Topp!

.