Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


Lämna en kommentar

Fönsterrenoveringens dag 30 maj

De mest annorlunda och egensinniga fönstren här på gården är de kopplade fönsterbågarna till ladugårdens fähusdel. Ytterbågarna renoverades 2015 genom att skrapas, kittas och målas med linoljefärg. Innerbågarna är tillfredsställande som de är, de har inte gjorts något åt efter att vi flyttade hit. Karmarna målades utvändigt för några år sedan.

Här syns specialkonstruktionen. Först tre bilder då bågen lyfts på plats:
f10
Fönsterbågarna är ”underhängda” men inte fästa i karmen med gångjärn. Bågarna skjuts ner till karmens undersida som utgörs av en halvstav. Denna rundade del är inte åtgärdad under vår tid på gården så ni förstår att ytan varit skyddad eftersom den är i så bra skick. På insida karm skymtar en triangulär träbit – ”styrtappen”.
f9 f8
Här är den kopplade bågen är på plats mot karmens undersida. Öppningsläget är maximalt. Fönsterbågen lutar mot den triangelformade ”styrtappen” på insidan.
f6
Bågarnas undersida är rundade. Sinsemellan är ytter- och innerbåge hopfästa med två gångjärn i överkant och en skruv på var lodrät sida.

f4
Bågen till vänster är ställd i minimalt öppningsläge med hjälp av vredet, högra bågen är stängd.

fönstervred
Vreden kan ställas i två lägen, stängt eller lite öppet. Vreden fixeras genom att vridas in i infällda slutbleck av stål.
f1
Här är ett foto innan sista bågen kom på plats. På en bondgård i närheten den gamla ladugårde samma typ av fönsterkonstruktion, säkerligen ett lokalt sätt att konstruera ladugårdsfönster. Bevaransvärda!

Här kan man läsa det ursprungliga inlägget om dessa fönster. Imorgon, lördag 30 maj, är det åter igen fönsterrenoveringens dag men de fysiska aktiviteterna är begränsade i år – men inte digitalt.


1 kommentar

Stick och brinn!

Titta vad som kom i ett direktadresserat brev igår – samma dag som jag skrev om att fönsterrenoveringarna här är färdiga. När Halvan öppnade det och vi såg innehållet tittade vi på varandra – och brast ut i råa skratt. Så väldigt ovälkommet.
Rör inga fönster på vårt hus!!!


2 kommentarer

Fönsterrenovering klar


Då fönsterbågar och karmar målades i maj och juni i år var det perfekt väderlek för det. Medan ytterbågarna kittades, skrapades och målades satt innerbågarna på plats. Och mittpost och delar av karmen målades med vit linoljefärg från utsidan.

När ytterbågarna torkat togs innerbågarna bort, ytterbågarna sattes på plats och det var fritt fram att måla insidan av karmen grön.

Fönsterblecken togs bort, skrapades och återmonterades. Karmunderstycket lagades med ny träbit.  Sen målades trä och plåt. Ni ser väl att bleckplåten är skarvad (med enkel hakfals) och eftersom det är gammal plåt har en mjuk och böjlig järnplåt använts. Love it!  Inte styv aluzink.
Nu har samtliga husets fönster fått översyn och är renoverade. Härligt är ordet för det.

Fönstren är färdiga och hyllplanen på plats. Sedan tidigare är hyllplanen intill fönstret fasade för att mildra mötet med dagsljuset. Nu är det ”bara” utanpåliggande eldragning kvar.


Lämna en kommentar

Fönsterrenoveringens dag 30 maj 2018

Nu på onsdag den 30 maj är det Fönsterrenoveringens dag.
En dag för hela Sverige och för alla våra hus.Bilderna visar den pågående renoveringen av kammarens fönster här i Universumet. Idag har vi kommit längre än så här men så kraschade en ruta nyss. För närvarande har vi inga gamla rutor på lager så vi har beställt en hos hovleverantören i stan.

När de här bågarna är klara är samtliga fönster i vårt bostadshus renoverade samt de flesta fönster på ekonomibyggnaderna. Till hösten sätter vi in innanfönster i kammaren som även de då är grönmålade. Min man ska ha en stor eloge!

Det saknas en stormhasp på en av ytterbågarna men märlan sitter kvar. Stormhaspen kommer att kompletteras med denna från Eskilstuna kulturbeslag såvida vi inte hittar och återbrukar en likadan hasp inom secondhand-byggnadsvården.

Klicka på länken och läs om 10 skäl till varför du tjänar på att behålla gamla fönster.

Anledningen till att jag flyttade hit från Stockholm var en man som ville behålla de gamla fönstren från 1910. Utan det ställningstagandet och en lugnt tickande väggklocka i köket hade allt varit annorlunda. Helt annorlunda.


Så klart det nu kan bli

Sommaren 2015 blev det klart med fönsterrenoveringarna här på gården. De har betats av i långsam takt men nu är alla fönster genomgångna.
fönsterrenovering0
fönsterrenov mjölkrummet
fönsterrenov mjölkrum
De sista fönsterbågarna fick sin översyn den värsta av somrar då det gäller väder. Det kom hällregn, skurar eller stänk väldigt ofta och allt måste då täckas. Det är inte lätt för linoljefärg att torka under sådana förhållanden så arbetena drog ut på tiden. Och vi ville ha det klart till julisemestern. Det blev klart! Halvan har varit en klippa – tålmodig och systematisk och det då oinredda annexet har varit fönsterverkstad. Men en sommar lika den som var hoppas jag slippa igen. Det var den värsta sedan jag flyttade hit kan jag säga för det var mycket som sammanföll till det sämre. Framöver kan det bara bli bättre!

Men visst finns det alltid något att göra med de gamla husen då man har en gård. Lite röd slamfärg här och där brukar jag måla varje sommar så även mjölkrummet på bilden ovan. Det är bättre att ta lite åt gången än en hel, stor byggnad under samma säsong tycker jag.

Det här gångjärnslösa ladugårdsfönstret har en spännande konstruktion. Säkert en lokal lösning. Vi har delar av en lokal byggnadstradition här som vi månar om att bevara. Bara för att det är så häftigt!

.


7 kommentarer

Pang i bygget

Vårt nyaste uthus, annexet, som fram till nu varit arbetslokal och verkstad, börjar nu genomgå en förvandling.
fönsterrenovering1
I somras var här fönsterverkstad.
bygget på g
Nu spikas, bankas och skruvas det och fram träder rumsligheter. Det dras el, det dras rör. Det är ytterst intressant att se streck som jag ritat bli väggar. Och det luktar så gott där inne…

.


3 kommentarer

Fönster special

Nu är alla renoverade fönster på plats igen, bland andra de kopplade fönsterbågarna till ladugårdens fähusdel. De har skrapats, kittats och målats med linoljefärg. Det är endast ytterbågarna som renoverats. Innerbågarna är tillfredsställande som de är, de har inte gjorts något åt sedan vi flyttade hit. Karmarna målades utvändigt för några år sedan.

Här syns specialkonstruktionen som jag tidigare nämnt. Först tre bilder där bågen lyfts på plats:
f10
Fönsterbågarna är ”underhängda” men inte fästa i karmen med gångjärn. Bågarna skjuts ner till karmens undersida, en dryg halvstav. Denna rundade del är inte åtgärdad under vår tid på gården så ni förstår att ytan varit skyddad eftersom den är i så bra skick. På insidan ser ni den triangulära träbiten som är fäst i karmen, ”styrtappen”.
f9 f8
Här är den kopplade bågen är på plats mot karmens undersida.
f6
Bågarnas undersida är rundade. Sinsemellan är ytter- och innerbåge hopfästa med två gångjärn i överkant och en skruv på var lodrät sida.
f5
Smart eller hur?
f2
Öppningsläge maxi. Fönsterbågen lutar mot ”styrtappen” av trä på karmen.
f4
Bågen till vänster är ställd i öppningsläge mini med hjälp av vredet, högra bågen är stängd.
Vreden kan ställas i två lägen, stängt eller lite öppet. På högra fönsterluftens karm kan man se de två lägena. Vreden fixeras genom att vridas in i infällda slutbleck av stål.
fönstervred
Vreden ser ut så här.
f1
Här är ett foto innan sista bågen kom på plats. Konstruktionen är smart tycker jag. Ett par kompisar som har en bondgård en bit bort har även de samma fönsterkonstruktion på den gamla ladugården. Kanske är det ett lokalt sätt att konstruera ladugårdsfönster?

Korna stod i bås på var sin sida om en mittgång. Hälften av dem stod alltså med huvudena mot fönstren. Genom att de är underhängda kunde inte kossorna buffa på fönstren fastän de öppnas inåt. Men varför går fönstren att ställa upp i två lägen ganska lika varandra?

.


3 kommentarer

Gamla fönsterbleck

fönsterbleck10
Den murkna delen av fönsterkarmen är utbytt och nytt trä är limmat och skruvat på plats. Halvan använde spårskruv trots att allt kommer att döljas av fönsterfoder.  Här i Universumet finns fler spårskruv än krysskruv i lager :-)
östfönster1
Här finns något lite mer om det här utbytesjobbet.
fönsterbleck2
Detta är fönsterblecket som togs bort. Men bara för att återanvändas. Först ska linoljefärgen bort.
fönsterbleck1
Plåten är bara 60 cm lång (bred) – ett standardmått – och därför är den skarvad till en långt bleck. Här syns undersidan. Hålen som syns här är inte original utan från 70-talet då huset plåtkläddes. När fönsterblecken den gången sattes tillbaka popnitades de ihop ”för säkerhets skull”. Vi kommer inte att nita ihop dem igen, de klarar sig bra ändå.
fönsterbleck8
Här är plåten renskrapad från krakelerad linoljefärg. Fortfarande är det bleckets undersida som syns på bild. Ni ser den dubbla bockningen i bakkant (vänster sida) och falsningen i framkant samt en bortklippt bit för att kunna passa in och låsa plåtarna i varandra.
fönsterbleck7
Så här. Det här är översidan och plåtarna instyrda i varandra.
fönsterbleck9
Titta vilken vacker gammal galvaniserad plåtyta!
fönsterbleck3
Ja, här var vi alltså. Träet utbytt. Ni ser också att panelbrädorna är tillyxades i ändarna en gång i tiden (bakom lodräta fönsterfodret) för att möta fönsterkarmens liv och inte sticka utanför den.
fönsterbleck4
Dags att göra ett spår där blecket ska in. En rätskiva spikas upp lite lätt.
fönsterbleck5
Ett spår fräses där fönsterbleckets bockade kant ska stickas in.
fönsterbleck11
Det var lätt att göra ett spår med multiverktyget med oscillerande sågblad.
fönsterbleck6
Så här kommer fönsterblecket att stickas in och spikas fast då fodren är på plats. Där är vi inte än.


fönsterblecket, det gamla
Här blev förra årets fönsterrenovering på södergaveln. Det gamla blecket sattes även där på sin plats.

Som jämförelse visar jag ett nutida bleck:
fönsterbleck nytt
norrgaveln  bytte vi panel på för tre år sedan. Där lät vi tillverka nya fönsterbleck enligt dagens standard. Tjockare plåt ger styvare bleck. De har nu stått omålade tillräckligt länge för att vit linoljefärg ska sitta kvar. Dags för målning av dem alltså efter rengöring.

Visst är äldre plåtbleck att föredra på ett gammalt hus…?
Observera de vackra äldre plåtslageriarbetena med stuprör med konisk infästning som är bevarade i bakgrunden.

Enkla, gamla plåtslageriarbeten behandlas lite styvmoderligt i byggnadsvårdslitteratur och -tidskrifter tycker jag nog.  Det vore något att skriva om de här små byggnadsdetaljerna. Även i vissa exklusiva restaureringar av kulturhistoriska byggnader försvinner dessa detaljer lätt. Försiktighet med originalmaterial tycker jag det behövs mera av.

.


1 kommentar

Vårdjobb

fönsterrenovering3
Ladugårdsfönstren är bortplockade och öppningarna har skyddsplast så länge.
fönsterrenovering4
Sex bågar allt som allt, bara ytterbågarna görs vid denna gång. Här syns fyra placerade i solen efter inoljning. Annexet används som verkstad men snart hoppas vi det ska hända annat därinne.
fönsterrenovering1
Ytterbågarna på östra sidan sågs över och målades med linoljefärg då köket byggdes nytt. Men inte karmen utvändigt. Den har fått bida sin tid tills nu. Här är det rabatten med pionknopparna som fått plastöverdrag.
fönsterrenovering2
Efter att dokumentationsbilden ovanför togs, har rötskadat trä på högra sidan av karmens bottenstycke tagits bort med sticksåg och stämjärn.
östfönster1
Här pågår arbetet med att komma in till friskt trä.
Och nu är fönstret täckt med plast tills nästa lediga tid uppenbarar sig. Regnskurar kan komma när som helst.

Fönsterrenovering är här på gården en never ending story


4 kommentarer

Vitmålat

Magasinsgaveln är rödfärgad och vindskivorna målade till slut med vit linoljefärg (från Ottossons färgmakeri). Även fönsterfoder och bågarna utvändigt målades. Nu väntar vi på patinan ;-)

Här ovan väntar fönsterfoder på tre sidor att sättas på plats. Fönsterkarmen var lite rötskadad nertill och lagades, därför togs fodren bort.

Och här är allt komplett. Nu tänker vi att vindskivorna inte behöver målas om fler gånger under vår livstid ;-)


Vi var försiktigare med att måla insidan, det vita får inte bli för vitt mot det träfärgade inre som vi verkligen gillar massor. Karmen med lagningen behövde förstås penselstrykas med den vita linoljefärgen. Ännu en liten underhållsåtgärd är genomförd och kan bockas av. Nu ska ställningen flyttas igen.

Tro nu inte att vi bara arbetar med underhåll av hus. Nejdå, både lördag och söndag var vi bortresta och rörde inte ett verktyg, inte en pensel.

.


3 kommentarer

Ej att förringa

Inte har jag berättat att salens yttre fönsterbågar nu är renoverade. De målades med linoljefärg och hann torka innan det blev alltför kallt. Nu är de på plats, Halvan har utfört fönsterarbetet med den äran. Lagt på millimeterkilar, hyvlat, grundat, slipat, målat, målat.

Nu kan vintern komma om den vill.

Under renoveringstiden denna höst såg det ut så här. Innanfönstren satt på plats som ytterligare skydd innanför plasten.

Vi använder det oinredda nya uthuset som arbetsrum, det är  perfekt för målningsarbeten. På bilden står de nykittade bågarna med färdigmålad uppkäftigt orange utsida i höstsolen för att torka. Insidan ska strykas en gång till. Den blir grågrön. Det målas på plats då karmarna målas.

Det här med fönster är pillrigt och viktigt arbete så det ska jag inte underlåta mig att nämna  :-)

● ● ●

 Efter att ha fått en begäran om bilder på snickeriarbetet kan jag bara säga att detta är inte dokumenterat av någon av oss.  Så kan det gå. Jag försöker mig på en skriftlig beskrivning av hur det gjordes.

Eftersom huset har satt sig har karmarna  blivit rombiska medans bågarna har hörn med räta vinklar. Då bågarna satt i karmarna mättes på plats springorna mellan karm och båge. Detta noterades nogsamt på bågen. Skissen visar principen, i verkligheten var springorna små.

Efter uppmätningen togs bågarna till ”verkstan” och köpta tunna lister 8×33 mm limmades fast, bredden överenstämde med bågarnas. Bågarnas ytor var ok för limning.

 Svårigheten bestod i att klämma fast listerna under torkningen eftersom vi inte har så långa tvingar. Vi provade med spännband men listerna gled ur sina lägen. Nytt grepp krävdes: efter limning spikades listerna fast med tunn dyckert som inte slogs in helt för att lättare kunna dras ut inför hyvlingen. Limmet som användes var trälim för utomhusbruk.

Då limmet torkat drogs spikarna ut och listerna hyvlades ner med handelhyvel till uppmätt mått. Det handlade om 6-7 mm som mest och ner till 0 mm i andra änden. Listerna är inte nödvändigtvis lika långa som bågens bredd, ingen list krävdes för hela bågens höjd.

Sedan skrapades bågarna, kittet kompletterades och sen målades alltihopa med linoljefärg enligt konstens alla regler.

.