Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


4 kommentarer

Är detta evolution?

Ännu ett exempel på en s k  fastighetsförädling i konungariket Sverige.
Ett flerfamiljshus från folkhemstiden i 1950-talets början håller just nu på att förödas vid Östra torget i den lilla staden. De här bilderna tog jag någon vecka före jul.


Jag hade tidigare sett de där vita A4-arken tejpade på varje fönster och trott att det varit rumsbeskrivningar inför en försiktig ombyggnad. Det är inte ovanligt att göra så. Men så var inte fallet, de fina kopplade träfönstren byts ut mot ”likadana” i plast. Inte är de nya fönstren likadana och inte placeras de indragna i fasadlivet som originalen.
OSB-skivor är skruvade vid trapphusentréerna. Månne vad som ska bli där? Det vill jag nog helst inte se.

Balkongfronter i original med smal sinuskorrugerad stålplåt, och överliggaren består av smäckert fyrkantjärn. Vad händer med balkongerna? Jag befarar det allra värsta. Precis som med fönstren som är utbytta och nya instoppade med fogskum runt om.


Södersågade karmar av kärnvirke bars ut och ersattes av plastfönster med mängder av fogskum. De sattes helt i fasadliv i motsats till originalen som satt indragna i putsfasaden. Ett saneringsföretag håller i ombyggnaden. Fastighetsägaren har inte sökt bygglov för fönsterbytet.

Den här halvan av huset är ännu inte åtgärdad på bilden men nu i januari är alla fönster bytta.

Snöiga plastfönster i mängd.

På min privata fb-sida fick jag igenkännande kommentarer när jag la upp några av bilderna. Bland annat de här:

  • Men – det låter verkligen inte bra! På din bild ser man ju också tydligt hur de smäckra träproportionerna förändras till förfulande oproportionerligt tjocka dimensioner i de nya fönstren. – Tänk, att fastighetsägare aldrig lär sig! Jag skrev nyligen på min tidslinje om hur hållbara bland annat träfönster faktiskt är – i princip outslitliga, med ett minimum av (rätt) underhåll. – Man blir så ledsen varje gång sådan här kapitalförstöring sker…
  • Tyvärr är det så! Och detta hus ser ut att ha kvar sina originalbalkonger med räcke av smide och plåtskärmar. Det handlar inte endast om tilläggsisolering med önskan att undvika underhåll (återkommande ommålning och reparation av skadade delar. Och de flesta ser dessutom inte skillnaderna!
  • Jeg troede, I var klogere i Sverige...

******


Det här fotot är från 2013 då jag var ute för att fotografera ett annat fönsterbyte men inte kunde låta bli att ta några bilder på det då välbevarade funkishuset.

Kolla vilka fina originalbalkonger!

Dörrparti av ek in till trapphusen. Visserligen trist målade men enkelt att återställa. Draghandtag i passande modell finns också att byta tillbaka till.

En snygg skylt från förr.

Östra Torget 1960. Bild från Bygdeband. Flerfamiljshuset med hyresrätter som nu ”saneras” syns till vänster. Rakt fram ses ett hus med tegelfasad, upplåtelseformen är bostadsrätter. År 2013 byttes samtliga fönster där till aluminiumklädda vippfönster.

*

Platsvarumärket för denna kommun är Eskilstuna Evolution. Och Torshälla har en slogan som lyder: SmåstadsEvolution. Undrar vad som menas med detta?  Evolution i bemärkelsen utveckling? I detta ingår alltså så här grova saneringar och vandaliseringar… Det finns bättre sätt att göra en plats attraktiv.

Idag när detta skrivs är fasaderna täckta med ställningar. Och ännu ett företag har satt upp sin skylt.
Ett företag från kommunen som säger sig vara ”en komplett samarbetspartner för dina utvändiga fasadarbeten, balkongarbeten/inglasningar, takarbeten, isoleringar, fönsterbyten, PCB-saneringar och plattsättningar” tar hand om resten av ”saneringen”.

Misab – Mellansvensk industrisanering AB, Tyrfors bygg, Front RK AB.

Annonser


Lämna en kommentar

Förändring på gångDom försvinner i allt större grad, de där eternitklädda små husen. Här är ett som jag kört förbi ibland men sällan på morgonen med sol på gatufasaden. När jag nu passerade rätt tid på dygnet såg jag de ursprungliga ägarna verkar ha sålt sin bostad. Borta var de kopplade fönstren med engelskt röda bågar, nu bytta till de fönster med grova karmar som syns på bilderna ovan.

Hoppas innerligt ändå att eternitplattorna får sitta kvar, det finns annat att ta tag i för att få ett fint hus som det är härligt att komma hem till.  Om den brunbetsade altanbyggnaden mot skogen försvann skulle huset bli finare till exempel. Har man eventuellt behov av större yta brukar de här enkla och tydliga 50-talshusen vara lätta att bygga till på ett oförstörande sätt, inte genom förlängning av huset i nockens riktning och inte genom en tillbyggnad i vinkel med sadeltak. Nej, det kan bli mer raffinerat än så. Ändå kan huset behålla sin 50-talskänsla samt ursprungsdelens eternitfasad. Det är ju först när eternit rivs eller sågas i som farliga fibrer frigörs. Annars är den hur bra som helst.

På ena gaveln fanns ett av de ursprungliga röda fönstren fortfarande kvar. Så mycket smäckrare det är än de nyligen bytta!


2 kommentarer

Press

I senaste numret av Gård & Torp (nr 4/2016) argumenteras i en artikel mot byte av gamla träfönster. Artikeln ”Är fönsterbyte lönsamt?” är bra, argumenten är hållbara. En jämförelse mellan priser på fönster från tre stora fönstertillverkare görs och visar att fönsterbyte inte är ekonomiskt försvarbart.

Gård & Torp ingår sedan några år i Bonnier Tidskrifter. Idag är upplagan 23 000. När tidskriften startade 2003 ingick den i Antikbörsens Förlag AB. Jag minns fortfarande det första lösnumret jag köpte på Sth C inför en tågresa, det var just 2003. Vilken fantastisk tidskrift jag tyckte det var! Åren gick och 2012 köptes förlaget och därmed Gård & Torp upp av Bonnier Tidskrifter vilket resulterat i att den har blivit mer marknadsanpassad i mina ögon.

GÅRD & TORP
Upplaga: 23.500 (TS)
Räckvidd: 73.000 (Orvesto)
Utkommer: 11 nr/år
Grundad: 2003
Snittålder: 51 år
Kön: 59 % kvinnor, 41 % män
Hushållsinkomst: 572.500 kr/år

Samma dag som ”tidningen för oss som älskar gamla hus ” damp ner i postlådan kom även Vi i Villa (4/2016). Annonstidningen delas ut gratis i postlådorna 10 gånger per år till Sveriges villaägare och upplagan är drygt 2 150 000 exemplar. Cirka 2 miljoner hushåll nås ! Den annonstidningen ges ut av Bonnier Publications (med webadresssen http://viivilla.com/) alltså av samma mediekoncern som Gård & Torp!
viivilla2
Denna gratistidning uppmuntrar till fönsterbyten och lever på annonsintäkter. Det som marknadsförs är nyproducerade vridfönster, plastfönster, träfönster, aluminiumklädda fönster, ”kulturfönster” – you name it. Här har byggnadsvården flera gånger försökt få in en fot genom att någon från Byggnadsvårdsföreningen funnits med i Expertpanelen och svarat på frågor från läsarna. Det har inte fungerat någon länge tid. Det går emot Vi i Villas grundprincip som är att byta till nytt, annonsörerna vill sälja.
viivilla1
viivilla3
”Med sina 1,9 miljoner läsare är Vi Villa Sveriges mest lästa tidning och når alla villa- och radhusägare i Sverige. 47 procent av Vi i Villas läsare är män och 53 procent är kvinnor.” (Bilderna ur Vi i Villa är från ett tidigare nummer.) Jag läser på nätet: ”Bonnier Publications huvudverksamhet är utgivning av tidskrifter i de nordiska länderna. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn och Bonnier Publications ingår i den svenska Bonnier-koncernen som gruppens tredje största företag med avseende på vinst, efter MTV3 i Finland och TV4 i Sverige.”

Bonnier Tidskrifter trycker artiklar om bevarande av gamla fönster (G&T) och man delar gratis ut tidningar med artiklar och annonser från fönstertillverkare som manar till fönsterbyte (Vi i Villa). Vågar jag påpeka dubbelmoralen i det hela?

Det är nedslående att utvecklingen och kunskapen om gammalt gediget fönstersnickeri inte kommit längre. Redan på 1970-talets slut läste jag en skrift som heter ”Träfönster i gamla hus” av Rolf Sixtensson (ISBN 91-540-2818-3) med utgivningsår 1978. I den lilla skriften på 37 sidor pläderar författaren för bevarande av äldre träfönster efter att vetenskapligt gått till väga med intervjuer och laboratorietester av ett upprustat träfönster på Tekniska Högskolan i Lund. Slutligen diskuteras i skriften vad som kan göras för att bättre bevara träfönster  gamla hus och eventuella förbättringsåtgärder. Den där skriften har funnits i min bokhylla i alla år efter det att jag beställde den i samband med mitt examensarbete. Visst är det skrämmande att inse att vi inte kommit längre på de nästan 40 år som gått sedan den gavs ut? Bygghandeln och media har näst intill obegränsade medel för att marknadsföra nya fönster till konsumenterna.
byte av fönster till vad
Hur ofta har vi t ex inte sett denne ”handy man” i annonser i Vi i  Villa och annorstädes, som hävdar att han ska ge oss ett tryggare fönsterbyte. Vi får 10 års garanti både på produkterna och monteringen, det är bara att boka ett kostnadsfritt hembesök redan idag. Företaget är bolag inom den börsnoterade koncern som är Europas största tillverkare av fönster och dörrar. ”Genom att utgå från konsumenternas behov ökar vi människors välbefinnande” påstår företaget. Jo jag tackar jag.

Är man insatt och har kunskap och van vid att tolka och förstå innebörden av den reklam och marknadsföring vi utsätts för, om vi förstår bakgrunden till olika texter, är vi också mycket svårare att dupera och manipulera. Att äga kunskap är alltså ett väldigt starkt demokratiskt medel. Men kunskap kommer inte flygande till en, den måste man söka upp själv.

Troligen får Bonniers, genom sina båda tidskrifter, fler hushåll att byta till nya fönster än att behålla de gamla. Tyvärr.

Så här skrev jag om Vi i Villa för sju år sen.