Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


Lämna en kommentar

Tableaux


Det är fest vid Gustav III:s paviljong i Hagaparken. Det är 1700-tal. Paviljongen ritades av Olof Tempelman och uppfördes 1787-1792. I bakgrunden pelousen och Koppartälten.


Samtidigt på landsbygden vallar två pigor hem korna för mjölkning, getterna följer också med.

Så kan stad och landsbygd levandegöras i miniatyrformat.