Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


Lämna en kommentar

Teori i praktiken

Mitt intresse för olika sätt att konstruera ellipsformer, stickbågar/ segmentbågar, korgbågar har funnits länge. Alltså hur dessa arkitekturdetaljer konstrueras rent geometriskt med papper, penna och passare. Ända från senrenässansen/ungbarocken har de här formerna förekommit inom arkitekturen.

På byggnadsvårdsmässan i Leipzig visades ett sätt som en hantverkare rent praktiskt gick/går till väga för att få till ett korgbågigt element i stuckatur. Grymt!
stickbåge1
stickbåge2
stickbåge3
Det här visar väl hur teori och praktik går hand i hand.
På internet visas många teoretiska sätt att framställa en ellips. Den här matematiken är rolig tycker jag.

.