Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


3 kommentarer

Gamla fönsterbleck

fönsterbleck10
Den murkna delen av fönsterkarmen är utbytt och nytt trä är limmat och skruvat på plats. Halvan använde spårskruv trots att allt kommer att döljas av fönsterfoder.  Här i Universumet finns fler spårskruv än krysskruv i lager :-)
östfönster1
Här finns något lite mer om det här utbytesjobbet.
fönsterbleck2
Detta är fönsterblecket som togs bort. Men bara för att återanvändas. Först ska linoljefärgen bort.
fönsterbleck1
Plåten är bara 60 cm lång (bred) – ett standardmått – och därför är den skarvad till en långt bleck. Här syns undersidan. Hålen som syns här är inte original utan från 70-talet då huset plåtkläddes. När fönsterblecken den gången sattes tillbaka popnitades de ihop ”för säkerhets skull”. Vi kommer inte att nita ihop dem igen, de klarar sig bra ändå.
fönsterbleck8
Här är plåten renskrapad från krakelerad linoljefärg. Fortfarande är det bleckets undersida som syns på bild. Ni ser den dubbla bockningen i bakkant (vänster sida) och falsningen i framkant samt en bortklippt bit för att kunna passa in och låsa plåtarna i varandra.
fönsterbleck7
Så här. Det här är översidan och plåtarna instyrda i varandra.
fönsterbleck9
Titta vilken vacker gammal galvaniserad plåtyta!
fönsterbleck3
Ja, här var vi alltså. Träet utbytt. Ni ser också att panelbrädorna är tillyxades i ändarna en gång i tiden (bakom lodräta fönsterfodret) för att möta fönsterkarmens liv och inte sticka utanför den.
fönsterbleck4
Dags att göra ett spår där blecket ska in. En rätskiva spikas upp lite lätt.
fönsterbleck5
Ett spår fräses där fönsterbleckets bockade kant ska stickas in.
fönsterbleck11
Det var lätt att göra ett spår med multiverktyget med oscillerande sågblad.
fönsterbleck6
Så här kommer fönsterblecket att stickas in och spikas fast då fodren är på plats. Där är vi inte än.


fönsterblecket, det gamla
Här blev förra årets fönsterrenovering på södergaveln. Det gamla blecket sattes även där på sin plats.

Som jämförelse visar jag ett nutida bleck:
fönsterbleck nytt
norrgaveln  bytte vi panel på för tre år sedan. Där lät vi tillverka nya fönsterbleck enligt dagens standard. Tjockare plåt ger styvare bleck. De har nu stått omålade tillräckligt länge för att vit linoljefärg ska sitta kvar. Dags för målning av dem alltså efter rengöring.

Visst är äldre plåtbleck att föredra på ett gammalt hus…?
Observera de vackra äldre plåtslageriarbetena med stuprör med konisk infästning som är bevarade i bakgrunden.

Enkla, gamla plåtslageriarbeten behandlas lite styvmoderligt i byggnadsvårdslitteratur och -tidskrifter tycker jag nog.  Det vore något att skriva om de här små byggnadsdetaljerna. Även i vissa exklusiva restaureringar av kulturhistoriska byggnader försvinner dessa detaljer lätt. Försiktighet med originalmaterial tycker jag det behövs mera av.

.


2 kommentarer

Inramning

Det var detta arbete som fanns i åtanke då ställningsbygget påbörjades i förra veckan – byte och/eller målning av fönsterfoder och knutbrädor.
f1
f2
Den här knuten har nya bräder. Den ena av de gamla var original och spikad med klippspik, den andra utbytt och spikad med trådspik. De var snedfasade nertill för att droppnäsa skulle bildas. Så blev det utfört även nu.
Fodren runt fönstren på bottenvåningen ska bytas ut. Här syns att en dropplist av trä suttit instoppad innanför panelen ovanför det här fönstret. Hur länge den satt där vet vi inte men då huset plåtkläddes på 1970-talet var både det övre och nedre blecket av plåt säger Halvan. På husets samtliga fönster.

f3
Då fodren spikades upp i samband att huset förplåtades med plåt som hade lodräta rillor, kompenserades för den lutning som huset har. Fodren sitter lodrätt och vågrätt vilket gör att karmarna täcks olika mycket. På det här fönstret till kammaren syns det på de lodräta sidorna, på köksfönstret var det ännu tydligare.
Kanske tycker ni också att fönsterfoder och bleck kan behöva målas?   :-)
Fasadpanelen ska fortsätta att sitta kvar, den är inte dålig som den mot norr var som vi bytte 2012.

Hur vi ska göra ta oss an de nya fodren har vi diskuterat. Förstås.  Precis som knutbrädornas avslutning nertill. Ibland tar diskussionerna om små byggdetaljer aldrig slut förrän man river och ser efter hur det ser ut ”bakom”. Ska vi fortsätta med synvillan, alltså kompensera mot uppenbar skevhet? Ska vi ha övre dropplister av trä eller plåt? Vilken bredd ska vi ha på fodren – som originalen som sitter på fasaden mot väster eller ska vi ha de här bredare som vi tar bort? Arbetet med fodren ska inte bara ”bli som det blev”  – det blir som vi planerar. Likaså knutbrädorna och deras avslutning nertill.

.