Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


3 kommentarer

Små korn

Vi har fyra
Fyra årstider
Fyra sädesslag
Fyra väderstreck
Fyra element
Fyra fingrar på var hand
Det skall ingen komma och ta ifrån oss

Lina Ekdahl

Ur ”Diktsamling” 2012

Här är två av sädesslagen: överst vete och under havre. Jag älskar mängden ax, formen på dem, färgen både på växande och mogna sädesfält. Det känns hemma.  Det är omhändertagande av vår jord. Det är fint.

Ändå vet jag att detta är monokulturer. Här används med säkerhet gift för att få bort ogräs. Men jag bortser från detta då jag ser ut över ett växande sädesfält.  Det är vackert. Det känns ursprungligt. Odla, skörda, mala, baka…

Har nyss fått korn på den här föreningen: Allkorn

.