Jag tittar rätt ofta på äldre fotografier. Det är ett bra sätt att förstå hur livet kunde gestalta sig för olika samhällsklasser förr. Nu delar jag med mig av två som jag nyligen fastnat för.

Familjen uppställd framför hövolmar och bostadshuset på landsbygden i Södermanland. Fotograf okänd. Ladugården, där kossor och häst(-ar) fanns, ligger utanför bild. Så här stora hövolmar (eller heter det höstackar?) har jag aldrig sett här i landet under min levnad men väl på resor till mer agrara länder. Höet förvarades så här då hölador saknades men hur i all världen byggdes de upp för att inte höet skulle förstöras av väta?

Här står en kvinna med sin dotter framför fallfärdig backstuga i Enskede, Stockholm, 1906. Foto Ivar Nilsson. Jag fann fotot här då jag sökte bilder på backstugor, en byggnadskategori som intresserar mig. Denna miljö finns inte kvar men kanhända är mangårdsbyggnaden (det man idag felaktigt ofta kallar torp) på översta bilden fortfarande bebott om det inte blivit fritidshus.

Åsle tå – för samhällets fattigaste

Då jag besökte pionernas Mekka och Västra Götaland stannade jag på några ställen på väg hemåt. Åsle tå fick en påhälsning igen, det var många år sedan sist och då var det under en cykelsemester då jag polletterade cykeln till Falköping. Åsle tå är en plats där de obesuttna, de mindre bemedlade, de fattigaste i samhället bodde längs en bygata. En stor samling backstugor finns här, de äldsta med ryggåskonstruktion. Det märkvärdiga är att detta inte rivits!!!


Här på tån bodde en gång i tiden Gren-Fines, Majes, Smålänningens, Hommans-Lar, Hommans-Nisa, Fjäll-Svenna, Johannsea, Malmes, Friskoppa, Backmans, Kyléns. Några av stugorna var bebodda fram emot andra världskriget. Fru Purjo var där nästan samtidigt och har skrivit om det på sin blogg. Precis som hon tycker jag att den här platsen är väl värd ett besök!


Underbart! Även det vi kallar ogräs hade beskrivande skyltar.

Här är bröderna Hommans-Larsa och Hommans-Nisas stuga med stråtak. Med björkkvastar utanför dörrarna.

Åsle tås hemsida läser jag:
”VAD ÄR EN TÅ? Förr i tiden fanns det i de flesta socknar en så kallad Tå. En tå är en allmänning – byns gemensamma markområde som ursprungligen var avsett att användas som vattningsplats för kreaturen. Här samlade man ihop djuren innan de föstes via s.k. ”fädrevar” ut till de gemensamma utmarkerna för bete.

Med tiden fick Tåarna ytterligare ett användningsområde. Fattigt folk som saknade egen mark, de obesuttna, fick börja uppföra egna stugor på dessa allmänningar.”

Men varför är de flesta stugor svarta???? Jag tror nog de var gråa en gång i tiden. Jag uppfattar det som att de tjärats eller betsas som impregnering för större beständighet eller som ett försök att göra dem ”aendnu gamblare”. Har svårt att tro att fasaderna såg ut så här då stugorna var i bruk.En lagård med tre bås för kossor.

Skomakarns.


En brunn med brunnsvängel att hämta upp vatten i hink med.

Smart smidd krok med lås att hänga hinken i utan att den hakar av då den når vattenytan med ett plask. Kul att lära sig något nytt!

Bästa avslutningen någonsin! Då jag skulle köra iväg stängdes vägen av och en ung ”cowboy” såg till att fösa mjölkkorna hem för mjölkning. Jag frågade honom om antalet kor – det var 63. Bästa avslutningen någonsin eftersom jag gillar kor. Men så här många kor fanns aldrig någonsin bland de obesuttna i Åsle tå.

.