Mitt Universum

Byggnadsvård med kulturhistoria.


7 kommentarer

Pang i bygget

Vårt nyaste uthus, annexet, som fram till nu varit arbetslokal och verkstad, börjar nu genomgå en förvandling.
fönsterrenovering1
I somras var här fönsterverkstad.
bygget på g
Nu spikas, bankas och skruvas det och fram träder rumsligheter. Det dras el, det dras rör. Det är ytterst intressant att se streck som jag ritat bli väggar. Och det luktar så gott där inne…

.